Jste zde:  Hlavní strana  -»  Archív anket
Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Archív anket

Souhlasíte s porušením lékařského tajemství ve výjimečných případech (ochrana zdraví třetí osoby)?
16.06.2015
a)  Ano.  242b)  Ne.  41c)  Nevím.  24
Využíváte u Vás v nemocnici služeb klinických farmaceutů?
15.07.2013
a)  Ano, máme jich dost  147b)  Ano, ale potřebujeme jich více  93c)  Ne, ale plánujeme to  90d)  Ne, nepotřebujeme je  146
  
Je hlášení podezření na nežádoucí účinek léku nebo jeho chybné použití důležité?
03.05.2013
a)  Ano, mělo by se vždy hlásit.  58b)  Stačí hlásit jen významná podezření.  9c)  Ne, není to důležité.  5
Jakou formou nejraději získáváte informace o změnách, jako jsou například nové standardy?
12.04.2013
a)  Na semináři nebo konferenci  12b)  Osobní konzultací  2c)  Z webu SAK  17d)  Tyto novinky mě nezajímají  3
  
Mělo by zavedení bonusu pro pacienty, kteří dodržují preventivní program stanovený zdravotní pojišťovnou, smysl?
28.03.2013
a)  Mělo, pacient bude motivovaný.  15b)  Mělo, ale už to ministr neprosadí.  11c)  Nemá to smysl.  7
Ke zvyšování kvality a bezpečí patří pečlivá dokumentace. Někdy se ale administrativa zvyšuje neúčelně. Zlepšila se u vás v posledních letech úroveň a účelnost dokumentace?
11.03.2013
a)  Ano  19b)  Ne  26
  
Letos zvítězil Systém evidence a dokumentace práce klinického farmaceuta v Nemocnici na Homolce v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice. Jaká je podle Vás role klinického farmaceuta u lůžka v bezpečné nemocnici?
01.02.2013
a)  Nezastupitelná.  14b)  Vhodná.  26c)  Zbytná, pokud jsou lékaři zdatní.  2d)  Nadbytečná.  1
Jste letos očkováni proti chřipce?
20.01.2013
a)  Ano  2b)  Ne  21c)  Nestihl(a) jsem  3
  
Obáváte se, že v roce 2013 dopadne ekonomická krize i na kvalitu péče ve vašem zdravotnickém zařízení?
02.01.2013
a)  Ano  23b)  Ne  9c)  Nevím  1
Měly by být přímo v úhradové vyhlášce uvedeny bonusy pro poskytovatele s akreditací kvality?
09.12.2012
a)  Ano.  30b)  Ne.  2c)  Nezáleží na tom.  5
  
Nové nadstandardy údajně nebudou od ledna zavedeny. Odborníci si stěžují na problematický výklad zákona při jejich definici. Je nutná změna legislativy?
29.11.2012
a)  Ano, nyní lze na definici aplikovat jen velmi málo zákroků.  2b)  Ne, jde jen o výklad.  0c)  Ne, nadstandardy by se neměly týkat samotné zdravotní péče.  0d)  Nevím.  0
Obezita je nemoc. Je přístup zdravotníků k extrémně obézním stejný jako k vozíčkářům, nevidomým a dalším handicapovaným?
25.11.2012
a)  Ano.  2b)  Ne, ale měl by být.  10c)  Ne, nemůže být.  7
  
Německo zrušilo regulační poplatky u lékařů, protože se ukázaly jako zbytečné. Ovlivňují u nás poplatky počet návštěv u lékaře?
11.11.2012
a)  Ano, zbytných návštěv lékaře ubylo.  6b)  Návštěv původně ubylo, ale lidé si už zvykli.  5c)  Ne, na počet návštěv neměly poplatky vliv.  13
Podporujete projekt hlášení nežádoucích událostí?
27.10.2012
a)  Ano, podílíme se na něm.  14b)  Ne, nepovažujeme ho za důležitý..  1c)  Nevím.  0d)  Připojíme se do něj od nového roku.  2
  
Věříte, že se akreditace kvality v dohledné době promítne v úhradách od pojišťoven?
14.10.2012
a)  Ano.  11b)  Ne.  19c)  Nevím.  4
Co podle vás nejvíce ohrožuje dodržování pravidel správné hygieny v nemocnicích?
17.09.2012
a)  Nedostatek času.  6b)  Špatné návyky.  22c)  Podceňování významu hygieny.  7d)  Nefungující kontrola.  4
  
Kdo je podle vás nejvíce ohrožen nemocemi z povolání?
12.08.2012
a)  Lékaři.  2b)  Sestry a pomocný personál.  36c)  Personál poskytující sociální péči.  0
Měly by stát nadstandardní služby ve všech nemocnicích stejně?
04.07.2012
a)  Ano.  16b)  Ne.  4
  
Zavedlo vaše zdravotnické zařízení tzv. nadstandardy?
06.06.2012
a)  Ano.  10b)  Ne, zatím se to ani neplánuje.  4c)  Ne, vyčkává se, jak se k této otázce postaví ostatní zařízení.  4
Souhlasíte s tím, že si pacienti mohou nově připlatit za péči konkrétního lékaře?
16.05.2012
a)  Ano.  9b)  Ne  9
  
Uzákonili byste povinné využívání eHealth?
22.04.2012
a)  Ano.  9b)  Ne.  1c)  Ano, ale jen po úpravě legislativy.  2
Podporujete vznik tzv. žebříčků nemocnic?
26.03.2012
a)  Ano, něco takového tu dlouho chybí.  10b)  Ne, kvalitu péče nelze plošně srovnávat.  15c)  Nevím, záleží na indikátorech, od kterých budou výsledky odvozeny.  5
  
Měla by být výuka managementu kvality a bezpečí ve zdravotnictví na LF povinná?
17.02.2012
a)  Ano, patří to k základnímu vzdělání lékaře.  41b)  Ne, není to nutné.  4c)  Ne, pouze jako volitelný předmět.  7
Od dubna bude sledování kvality v nemocnicích povinné. Pomůže to bezpečí pacientů?
30.01.2012
a)  Určitě.  19b)  Možná.  4c)  Ne.  31
  
Co očekáváte od nového roku 2012 v oblasti kvality zdravotní péče?
31.12.2011
a)  Kvalita péče a její vnímání se zlepší.  18b)  Kvalita péče se bohužel zhorší.  6c)  Čeká nás stagnace - nebude lépe ani hůř.  5
Je základní záměr úhradové vyhlášky - směřovat peníze primárně do nemocnic - správný?
06.12.2011
a)  Ano, je to nyní potřeba.  10b)  Ne, podporu potřebuje ambulantní sektor.  0c)  Je to jedno, všichni dostanou málo.  2
  
Pomůže plánované rušení akutních lůžek českému zdravotnictví?
18.11.2011
a)  Ano.  4b)  Ne.  23c)  Záleží na tom, která lůžka se zruší.  12
Nový zákon zavádí přísné sankce při nedodržení práv pacientů. Je to dobře?
01.11.2011
a)  Ano, je to nutné.  23b)  Ne, bude to zbytečný a zneužívaný bič.  7c)  Uvidíme.  2
  
Čemu je nejtěžší zabránit prevencí?
30.09.2011
a)  Pádům hospitalizovaných pacientů.  21b)  Nemocničním nákazám.  27c)  Záměně pacienta.  3d)  Stranové záměně při operaci.  2e)  Podání špatného léku nebo špatné dávky.  3
Přejete si, aby se začalo připlácet za nadstandard?
31.08.2011
a)  Ano, určitě.  16b)  Asi ano.  5c)  Raději ne.  23
  
Měly by zdravotní pojišťovny monitorovat kvalitu péče a zveřejňovat výsledky?
11.08.2011
a)  Ano.  25b)  Hodnotit kvalitu ano, ale zveřejňovat ne.  5c)  Ne.  1
Lékaři v nemocnicích brali v roce 2010 v průměru zhruba 50 tisíc měsíčně včetně přesčasů a odměn. Je to akorát?
04.08.2011
a)  Ne, vyšší plat by byl větší motivací.  2b)  Ano, odpovídá to odpovědnosti povolání.  4c)  Ano, ale někdo má brát míň, jiný víc než dnes.  3
  
Odpovídá výživa v českých nemocnicích požadavkům na moderní a bezpečnou péči?
11.07.2011
a)  Ne, až na výjimky není výživa kvalitní.  3b)  Ne, ale situace se výrazně zlepšuje.  9c)  Ano, pacienti dostávají z hlediska výživy, co potřebují.  1
Národní akreditace je udělována na tři roky. Se stejnou dobou počítá i návrh zákona o zdravotních službách. Je to správná délka platnosti?
10.06.2011
a)  Ano, tři roky jsou akorát.  17b)  Ne, certifikát by měl platit déle.  6c)  Ne, reakreditace by se měla dělat častěji.  2
  
Ministerstvo zdravotnictví chce, aby byly nemocnice za akutní péči placeny pomocí DRG. Pomůže to zvýšit kvalitu péče?
27.05.2011
a)  Ano, DRG motivuje ke zvyšování kvality.  5b)  Ne, způsob úhrady s kvalitou nesouvisí.  4c)  Ne, DRG může naopak situaci zhoršit.  0
Ocenil/a byste u svého praktického lékaře/lékařky akreditaci SAK?
10.05.2011
a)  Ano, i v ordinaci praktika má akreditace smysl  15b)  Ne, u praktického lékaře je akreditace zbytečná  7c)  Nevím  0
  
V rámci reformy se diskutovalo o tom, jestli má být akreditace kvality pro zdravotnická zařízení povinná. Jaký je Váš názor?
23.04.2011
a)  Jsem pro povinnou akreditaci kvality.  10b)  Povinné má být sledování a hodnocení kvality, ne však akreditace.  13c)  Hodnocení kvality a bezpečí má být zcela nepovinné.  4
Ordinace léků lékařem po telefonu nebo ústně je podle vás...
12.04.2011
a)  v pořádku  0b)  přípustná ve výjimečných případech  6c)  nepřípustná pouze kvůli akreditaci  0d)  nebezpečná pro pacienty  12
  
Co bylo pro vás nejsložitější překonat při snaze o akreditaci?
27.03.2011
a)  změnit přístup personálu  11b)  upravit zaběhlé postupy  1c)  finanční nákladnost akce  1d)  náročné bylo myslet na všechno papírování (administrativa)  3
Odkud nejraději čerpáte informace o kvalitě a bezpečí?
07.02.2011
a)  z konferencí a seminářů  14b)  z vydaných publikací a z internetu  2c)  od spolupracovníků SAK ČR  7d)  ze zkušeností ostatních již akreditovaných zařízení  10
  
Měla by akreditovaná zařízení dostávat od pojišťoven víc peněz?
17.01.2011
a)  Ano, to mělo být už dávno  43b)  Ne, není důvod  1c)  Ne, jde přeci hlavně o prestiž  0
Jak moc je podle vás akreditace zdravotnických zařízení důležitá?
18.10.2010
a)  Je velmi důležitá pro každé zdravotnické zařízení  72b)  Je důležitá, ale spíš pro velké nemocnice  5c)  Nemyslím, že by byla tak podstatná, ale je dobré ji mít  8d)  Nemyslím, že je důležitá  36