Aktuality
04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“


13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.

Anketa

Archív anket »

Akreditovaná zařízení - Rok 2014

Stodská nemocnice, a.s.

Stodská nemocnice získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 17. - 18. prosince 2014 a 23.-24.11.2017.

Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 16. prosince 2014 a 27.2.2018.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., získala akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 11. prosince 2014 a externí certifikát kvality obhájila na základě šetření dne 9.11.2017.

Klatovská nemocnice

Klatovská nemocnice získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 9. - 10. prosince 2014 a 7.-8.12.2017.

Domažlická nemocnice

Domažlická nemocnice získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 4. - 5. prosince 2014 a 4.-5.12.2018.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

Pardubická krajská nemocnice získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 2. - 4. prosince 2014 a 22.-24.11.2017.

Odborný léčebný ústav Jevíčko

Odborný léčebný Ústav Jevíčko získal akreditaci SAK při šetření dne 21. listopadu 2014 a externí certifikát kvality obhájil na základě akreditačního šetření, které proběhlo 3.11.2017.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 14.-15.11.2018.

NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice

Nemocnice Hořovice získala akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 2. - 3. října 2014 a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. obhájila na základě šetření, které proběhlo ve dnech 26.-27.9.2017.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 16. - 20. června 2014. Certifikát následně obhájila na základě šetření ve dnech 13.-16.6.2017.

Domov pro seniory Holásecká, Brno

Domov pro seniory Holásecká jako první zařízení získal akreditaci SAK dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb. Akreditace probíhala v rámci pilotního testování nových standardů dne 9. června 2014. Domov uspěl na výbornou téměř ve všech kritériích, k čemuž vedení i zaměstnancům upřímě blahopřejeme.  

 

Akreditaci dle akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb obhájil dne22.9.2017.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecká nemocnice

Orlickoústecká nemocnice, a.s., získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 2. - 3. června 2014. Následně certifikát obhájila dne 1.-2.6.2017.

REHOS Nejdek

REHOS Nejdek, zařízení následné reahabilitační a hospicové péče, získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 29. dubna 2014. Následně zařízení obhájilo certifikát dne 25.4.2017.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Litomyšlská nemocnice.

Litomyšlská nemocnice získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 14. - 15. dubna 2014. Následně certifikát obhájila na základě šetření 29.-30.6.2017.

Oční centrum Agel a.s.

Oční centrum Agel a.s. získalo akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 27. února 2014, následně dne 4.5.2017.

Nemocnice na Bulovce

Nemocnice na Bulovce získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 21. - 24. 1. 2014, následně ve dnech 29.11. - 2.12.2016.