Aktuality
04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“


13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.09.2018
Ohlednutí za X. výroční odbornou konferencí SAK

X. výroční konference SAK se konala netradičně v podzimním termínu 25.9.2018 v Hotelu International Prague a to ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Anketa

Archív anket »

Akreditovaná zařízení - Rok 2018

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 9. - 11. listopadu 2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 1.-3.10.2018.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice v Českém Krumlově získala akreditaci při šetření ve dnech 25. až 27. 6. 2009. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájila v letech 2012 a 2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 13.-14.9.2018.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze získala akreditaci a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. na základě akreditačního šetřenípři šetření dne 20. 6. 2018.

Nemocnice Třebíč, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o. získala akreditaci při šetření ve dnech 22. až 23. 6. 2009. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. získala nemocnice na základě akreditačního šetření, které proběhlo v roce 2012, 2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 12.-13.6.2018.

Nemocnice Přerov, a.s.

Středomoravská nemocniční a.s. - nemocnice v Přerově, získala akreditaci při šetření ve dnech 25. až 27. 11. 2009. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., certifikát obhájila v roce 2012 a 2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 11.-15.6.2018.

Nemocnice Prostějov, a.s.
Středomoravská nemocniční a.s. - nemocnice Prostějov, získala akreditaci při šetření ve dnech 17. až 19. 5. 2006 a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., certifikát obhájila v roce 2009, 2012 a 2015.
 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 11.-15.6.2018.

Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín získala akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 4. - 5. června 2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření ve dnech 30.-31.5.2018.

Rehabilitace Budějovická, s.r.o., pracoviště Brno

Rehabilitace Budějovická, s.r.o., pracoviště Brno získala akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 27.5.2015.

 

Nyní certifikát obhájila na základě šetření dne 28.5.2018.

CNS Centrum Třinec

CNS Centrum Třinec získalo akreditaci SAK dne 24. května 2012. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájilo dne 2. 8. 2012 a 2.7.2015.

 

Nyní certifikát obhájilo na základě šetření dne 3.5.2018.

Centrum léčby pohybového aparátu

Centrum léčby pohybového aparátu získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 22. 4. 2015.

 

Nyní certifikát obhájilo na základě šetření dne 19.4.2018.

Domov pro seniory Velké Meziřičí

Domov pro seniory Velké Meziřičí získal akreditaci dle akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to dne 17. 4. 2015.

 

Nyní certifikát obhájil na základě šetření dne 20.4.2018.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno)

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno získalo akreditaci SAK na základě šetření ve dnech 26. - 27. března 2012 a obhájilo externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájila na základě šetření 26.-27.3.2015.

 

Nyní certifikát obhájilo na základě šetření ve dnech 16.-17.4.2018.

Rehabilitační ústav Hrabyně

Rehabilitační ústav Hrabyně získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 5.-6.4.2018.

 
 

 

 

 

 

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany získala akreditaci SAK ve dnech 22.-23.února 2012 a certifikát kvality a bezpečí dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. obhájila na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 24. - 25. února 2015 a 28.2.2018.

Nemocnice Český Těšín, a.s.

Nemocnice v Českém Těšíně získala akreditaci při šetření ve dnech 8.-9.2.2006. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájila v letech 2009, 2012.

 

Nyní certifikát obhájila 27.2.2018.

Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 16. prosince 2014.

 

Certifikát obhájil 27.2.2018.