Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Akreditovaná zařízení - Rok 2018

Centrum léčby pohybového aparátu

Centrum léčby pohybového aparátu získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 22. 4. 2015.

 

Nyní certifikát obhájilo na základě šetření dne 19.4.2018.

Domov pro seniory Velké Meziřičí

Domov pro seniory Velké Meziřičí získal akreditaci dle akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to dne 17. 4. 2015.

 

Nyní certifikát obhájil na základě šetření dne 20.4.2018.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno)

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno získalo akreditaci SAK na základě šetření ve dnech 26. - 27. března 2012 a obhájilo externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájila na základě šetření 26.-27.3.2015.

 

Nyní certifikát obhájilo na základě šetření ve dnech 16.-17.4.2018.

Rehabilitační ústav Hrabyně

Rehabilitační ústav Hrabyně získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 5.-6.4.2018.

 
 

 

 

 

 

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany získala akreditaci SAK ve dnech 22.-23.února 2012 a certifikát kvality a bezpečí dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 sb. obhájila na základě akreditačního šetření, které proběhlo ve dnech 24. - 25. února 2015 a 28.2.2018.

Nemocnice Český Těšín, a.s.

Nemocnice v Českém Těšíně získala akreditaci při šetření ve dnech 8.-9.2.2006. Externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. obhájila v letech 2009, 2012.

 

Nyní certifikát obhájila 27.2.2018.

Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 16. prosince 2014.

 

Certifikát obhájil 27.2.2018.