Jste zde:  Hlavní strana  -»  Archív aktualit
Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Archív aktualit

V této rubrice naleznete chronologicky seřazené všechny aktuality, které byly uveřejněné na našich stránkách.

30.09.2012
Konference SAK představila novinky v oboru i legislativě

  Rozšíření práv pacienta, změny přístupu pojišťoven k hodnocení kvality nebo nové postupy při hlášení nežádoucích událostí – tyto a další témata rozebírali řečníci na zářijové konferenci pořádané Spojenou akreditační komisí „Pacient – klient nebo partner“.

14.09.2012
SAK získala jako první oprávnění od ministerstva zdravotnictví

Spojené akreditační komisi se podařilo jako první organizaci svého druhu v České republice získat pravomocné oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí v lůžkových zařízeních.

30.08.2012
Nemocniční nákazy ohrožují pacienty i zdravotníky. Důležitá je prevence

 Prevence nozokomiálních nákaz, jejich hlášení a evidence, jsou podstatným ukazatelem kvality péče ve zdravotnických zařízeních. Motivovat zdravotnický personál, aby problém nepodceňoval, je často velmi složité.

13.08.2012
Jaké budou další nadstandardy? Rozhoduje se právě nyní

 Nadstandardy jsou v českém zdravotnictví novinkou, která zatím čeká na uplatnění. Přesto se kolem nich už stačila rozpoutat vášnivá diskuse. Někteří považují jejich zavedení za ohrožení práv pacientů, jiní polemizují o tom, jaké zákroky mají do skupiny vyvolených patřit.

30.07.2012
Nežádoucím lékovým interakcím se dá předcházet

Výzkumy uvádějí, že problémová preskripce má až v polovině případů za následek lékovou interakci. Ta může zásadně, a v drtivé většině případů negativně, ovlivnit zdravotní stav pacienta. Nežádoucím interakcím může zamezit osvěta lékařů i elektronická preskripce.

23.06.2012
Informování pacienta bude předmětem novely zákona

 Některé paragrafy zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách budou v nejbližší době novelizovány. Jedná se například o souhlas obou rodičů s ošetřením dítěte, či opakované vyžádání informovaného souhlasu po 30 dnech.

08.06.2012
Kraje organizují akreditace svých nemocnic

Kvalita a bezpečí v nemocnicích se stávají aktuálním tématem i u zařízení provozovaných samotnými kraji. Vznikají nové koordinační skupiny.

21.05.2012
Nejkvalitnější nemocnice očima pacientů byla vyhlášena

Projekt Kvalita očima pacientů (KOP) zveřejnil výsledky anketního výzkumu mezi pacienty za rok 2011. Nejkvalitnějším zařízením z pohledu těch, kteří péči přijímají, se stal Masarykův onkologický ústav v Brně. 

03.05.2012
eHealth - Nevyužívaný prostředek ke zvýšení kvality péče

Elektronické zdravotnicví se za deset let v ČR nepodařilo prosadit. Ministerstvo zdravotnictví přitom v elektronizaci vidí jednu z cest k nutným úsporám a podporují ji i zdravotní pojišťovny.

22.04.2012
Akreditace zařízení zlepšuje pozici při jednání s VZP

 Zdravotní pojišťovny nyní vyjednávají podmínky pro podepsání nových smluv se zdravotnickými zařízeními. Médii probíhá veřejná diskuse o tom, zda a která zařízení mohou být zrušena. Co konkrétně rozhoduje o životě či zániku nemocnice?