Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Dvě nové sady akreditačních standardů SAK

02.06.2015

 ak jako jsme v roce 2014 představili nové akreditační standardy pro nemocnice, představuje nyní SAK další generaci Akreditačních standardů pro následnou a dlouhodobou péči.


Akreditační standardy pro následnou a dlouhodobou péči jsou již schválené Ministerstvem zdravotnictví, registrujícím orgánem externích hodnotitelů kvality a bezpečí. Standardy jsou platné od 1. 9. 2015, což znamená, že všechna zařízení následné a dlouhodobé péče, která budou se SAK akreditovat od tohoto data, budou již hodnocena podle této nové generace standardů.


Text akreditačních standardů přináší několik změn. Podobně jako u nemocnic, zařadila SAK do textu kapitolu „Resortní bezpečnostní cíle“, neboť se jedná o zásadní požadavky, které mají vliv na bezpečí poskytovaných služeb a které navíc prosazuje Ministerstvo zdravotnictví ve svých metodických pokynech. Text jsme ponechali stejný jako je v příslušném metodickém pokynu, jejich interpretace a aplikace v prostředí následné péče však bude probíhat přiměřeně danému prostředí, přičemž některé požadavky nebudou aplikovatelné vůbec. Vzhledem k rozmanitosti poskytovatelů následné péče však mají všechny své opodstatnění.


Ostatní změny jsou vesměs formální. Došlo k přeskupení některých požadavků (např. v oblasti léků či informací včetně zdravotnické dokumentace) do samostatných kapitol, aby tak byl text přehlednější a logicky organizovaný. Změna textu jednotlivých standardů zase přináší vyšší srozumitelnost a snižuje nutnost externí pomoci při výkladu a interpretaci standardů na minimum.


Standardy jsou volně dostupné v rubrice Dokumenty/akreditace.


Spojená akreditační komise pořádá seminář, na kterém detailně představí změny textu standardů a samozřejmě nabídne tipy a rady, jak na implementaci nových či změněných požadavků. Více informací zde.

 

Druhou sadou akreditačních standardů, kterou SAK představuje, jsou Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.

SAK získala díky spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalším projektům v tomto segmentu zkušenosti právě se zdravotní péčí poskytovanou v sociálních službách a rozhodla se nabídnout těmto zařízením účinný nástroj řízení a zvyšování kvality a bezpečí formou specializovaných standardů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou sadu standardů, bude SAK provádět nejdříve pilotní šetření. Budou mít charakter normálního akreditačního procesu s tím rozdílem, že SAK bude věnovat větší pozornost jejich aplikovatelnosti, interpretaci v daném segmentu a zpětné vazbě od hodnocených subjektů. Do pilotního projektu se může přihlásit každý poskytovatel sociálních služeb, který zároveň poskytuje zdravotní služby.

Účast v pilotním projektu probíhá za zvýhodněných cenových podmínek. Do pilotního projektu je možné se přihlásit do konce června 2015. Do konce roku potom SAK standardy vyhodnotí, provede jejich aktualizaci a vydá jejich definitivní verzi.

 

Tyto standardy jsou rovněž dostupné v rubrice Dokumenty/akreditace.