Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Fakultní nemocnice mají mít nová pravidla už od příštího roku

27.03.2013

Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení nový zákon o univerzitních nemocnicích. Platit má od 1. ledna 2014 a fakultním nemocnicím přinese nový koncept fungování.


Univerzitními nemocnicemi se mají stát všechny stávající fakultní nemocnice i Ústřední vojenská nemocnice. Zrušit univerzitní nemocnici půjde jen formou změny zákona.

 

„Stávající právní forma fakultních nemocnic v podobě příspěvkových organizací je již překonaná. Je naprosto nezbytné, aby nemocnice byly řízeny manažerským způsobem a za hospodaření jednotlivých nemocnic odpovídali vedoucí pracovníci,“ řekl Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu.

 

Ministerstvo zdravotnictví deklaruje, že chce novým zákonem především odstátnit a depolitizovat vedení fakultních nemocnic. Dlouhodobě upozorňuje, že úředníci na ministerstvu, kteří mají přímo řízené nemocnice na starosti, beztak nemají

dostatečnou kapacitu.

 

Stát podle návrhu zákona už nebude ručit za nové závazky univerzitních nemocnic. Ředitele univerzitní nemocnice má jmenovat správní rada nemocnice, která bude jmenovaná ministerstvem zdravotnictví, vysokou školou a krajem. Kromě správní rady vznikne také dozorčí rada a vědecká rada nemocnice. Nemocnice budou právními osobami zvláštního druhu, od právní formy obchodních společností i ústavů úředníci upustili kvůli odporu univerzit.

 

Příjmy z veřejného zdravotního pojištění bude nemocnice smět vydávat výhradně na poskytování zdravotní péče. Každá univerzitní nemocnice bude muset mít smlouvu s vysokou školou, která učí obor všeobecného lékařství. V té se upraví vzájemné vztahy při výuce studentů a vědecko-výzkumné činnosti. „Existence standardní smlouvy zlepší spolupráci mezi vysokými školami a nemocnicemi a odstraní nedostatky v pracovně právních vztazích u zaměstnanců, kteří mají uzavřený pracovní poměr jak v nemocnicích, tak i vysokých školách,“ doplnil Martin Plíšek.

 

Loni vláda schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích. Termín pro předložení plného znění návrhu přitom stanovila na 31. březen. Ministerstvo věří, že se legislativní proces stihne tak, aby zákon v lednu 2014 vstoupil v platnost.

 

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích včetně důvodové zprávy je k nalezení na stránkách Knihovny připravované legislativy Vlády ČR.