Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Nedostatečným informováním či edukací můžeme poškodit zdraví pacienta

21.03.2013

„Ve své přednášce bych ráda vyzdvihla důležitost práce v týmu, který bezpochyby zástupci různých profesí při procesu léčení vytvářejí,“ říká Mgr. Růžena Hlavičková, vedoucí fyzioterapeutka Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Především na toto téma se zaměří ve svém vystoupení na semináři Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně.

 

Seminář je určen pro všeobecné sestry poskytující přímou ošetřovatelskou péči. Koná se 26. 3. 2013 v posluchárně Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Vinařská 6, Brno. Cílem akce je zdůraznit interdisciplinární charakter péče o potřeby nemocných, zejména ve spolupráci všeobecných sester s fyzioterapeuty a nutričními terapeuty. Součástí bude také diskuse o problematice ošetřovatelské péče, nutriční péče a fyzioterapie a účinného a přitom úsporného plánování a dokumentování této péče.

 

Podle Mgr. Hlavičkové efektivita práce týmu má své zákonitosti, které při jejich dodržování vedou k efektivitě procesu uzdravování pacienta. Dalším stěžejním termínem jejího sdělení je pohybová aktivizace pacienta, jakým způsobem se zdravotníci snaží o její návrat, uchování či zlepšení. „Tato činnost, vedoucí k maximální možné soběstačnosti pacienta, vyžaduje kompetentní pracovníky,“ zdůrazňuje Hlavičková.

 

A nakolik se dotýká fyzioterapeutů a fyzioterapeutek problém s neefektivním papírováním, který řeší v posledních letech sestry u lůžka? „Zdravotnická dokumentace je hlavním zdrojem informací o poskytování péče a změně zdravotního stavu pacienta. Dobře vedená dokumentace je zároveň důkaz o poskytnuté péči a podkladem pro posuzování úrovně poskytnuté péče. Je zdrojem statistických dat pro vyhodnocování stanovených indikátorů kvality poskytované péče, výzkum.

Prostřednictvím dokumentace také předáváme informace a vytváříme podmínky efektivní multidisciplinární spolupráce. Pokud si tyto skutečnosti například fyziopterapeut uvědomí, je jen na jeho profesní úrovni a odpovědnosti, do jaké míry se kvantitě a kvalitě záznamu věnuje. Fyzioterapeut je většinou nositel výkonů vykazujících péči pojišťovnám, což mu taktéž stanovuje rámec záznamu o provedení terapeutických výkonů,“ uvedla Hlavičková

 

Záznam předávání informací pacientovi, či o tom, zda byl edukován, je stále diskutován a na různých pracovištích jsou vytvářeny různé formy záznamu této činnosti. Podle Hlavičkové je na zdravotnících, zda se jim podaří ovlivnit chování a jednání pacientů, navodit pozitivní změny jejich vědomostí, postojů, návyků a dovedností. „Měli bychom si být vědomi, že nedostatečným informováním či edukací můžeme poškodit zdraví pacienta. Jedním z důležitých cílů edukace je pomoci pacientům pochopit jejich roli v péči o vlastní osobu a zodpovědnost za jejich zdraví. Věřím, že s účastníky semináře si předáme zkušenosti, jak pomoci pacientovi ke změně jeho chování,“ zdůraznila Hlavičková.