Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

O předávání zpráv mezi lékaři přes pacienta trvají pochybnosti

07.04.2013


Předání lékařské zprávy o poskytnutých službách praktickému lékaři pacienta je už rok povinností každého odborného lékaře. Zákon o zdravotních službách ovšem neuvádí, jakým způsobem by měly být zprávy předány. Dokumenty by měly být předány prokazatelnou a bezpečnou cestou, aby nedošlo k vyzrazení citlivých informací.

 

Zřejmě nejčastější postup v praxi je předání dokumentů pacientovi s tím, aby je svému praktickému lékaři donesl. Podle některých právníků i lékařů to zákonu odporuje, protože se nejedná o prokazatelnou a bezpečnou cestu předání.

Podle ministerstva zdravotnictví je sice předání lékařské zprávy praktickému lékaři přes pacienta i nyní v pořádku, přesto chystá zpřesňující novelu, která to v zákoně jasně ukotví.

 

„Od poskytovatelů zdravotní péče zaznívají názory, že lze zprávu zaslat praktickému lékaři pouze doporučeným dopisem, což je pro poskytovatele finančně velice zatěžující.
 Proto v rámci připravované novely zákona o zdravotních službách bude předávání zpráv umožněno i prostřednictvím pacientů,“ informovala server zdn.cz mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

 

Podle některých právníků je svěření listiny do rukou pacienta rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. I kdyby se pacient zavázal podpisem, že listinu převzal, to podle nich nedostačuje ke splnění zákonné povinnosti.


 

Stejně tak kvůli neověřitelnosti e-mailové adresy a vůbec skutečnosti, že elektronická pošta opravdu dorazila, nelze ani tento způsob odevzdávání zpráv doporučit.

 

Softwarové firmy nabízejí bezpečné zasílání zdravotních zpráv s elektronickým podpisem. „Aby nedošlo k prozrazení citlivých údajů, musí být komunikace zcela prokazatelná. Každá odchozí zpráva by měla být automaticky opatřena elektronickým podpisem, který zaručí plnohodnotnou kontrolu. Dojde tak k nezpochybnitelnému doručení zprávy a k citlivým údajům nemá nikdo nepovolaný přístup,“ uvedl na zdn.cz Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical.