Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Akreditace pro druhou nemocnici v ČR

22.08.2005

Medical Tribune str. 23 Za scénou - informace
jší; 


Pražská Nemocnice Na Homolce uspěla v závěrečném akreditačním auditu a jako druhá v ČR (po Ústřední vojenské nemocnici) splnila podmínky pro udělení mezinárodní akreditace JCI (Joint Comission International).

"Doporučíme ústřední komisi JCI v Chicagu, aby vám akreditaci udělila," zněl závěrečný verdikt tříčlenné komise inspektorů JCI po pětidenním auditu, který provedla v červnu v Nemocnici Na Homolce. O udělení mezinárodně uznávané akreditace Joint Comission International nyní oficiálně rozhodne mezinárodní akreditační výbor na základě údajů, jež v nemocnici shromáždili inspektoři Marlis Daerr, Albert Vogel a Donna Woodkey. Audit završil dvouleté úsilí nemocnice o zvyšování kvality a bezpečnosti péče, na němž se přímo podíleli všichni zaměstnanci. "Je mi ctí s vámi pracovat," ocenil ředitel nemocnice MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, ve svém projevu na shromáždění zaměstnanců úsilí všech pracovníků Nemocnice Na Homolce. "Udělení akreditace JCI vnímám jako nejvýznamnější mezník v historii Nemocnice Na Homolce," zdůraznil ředitel Šubrt.

 

Garance kvalitní a bezpečné péče

 

Akreditace je nejznámější a nejdéle zavedenou formou externího hodnocení kvality zdravotnických služeb. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním a systematickým sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Pokud by nemocnice jeden či více standardů nesplnila, nemůže jí být akreditace udělena.
V případě akreditace JCI musí nemocnice splňovat celkem 1 032 ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v přesně definovaných 368 akreditačních standardech pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče, které daná nemocnice musí pro získání akreditace JCI splnit.
Akreditace JCI se uděluje na období tří let, poté se musí zdravotnické zařízení znovu o udělení akreditace ucházet a doložit změny a zlepšování postupů, které za tyto tři roky uskutečnila. Nároky auditorů budou tedy po třech letech vyšší než při prvním auditu.
Auditoři navštívili během týdne desítky pracovišť nemocnice, například koronární jednotku, angiografii, operační sály neurochirurgie, kardiochirurgie či cévní chirurgie, jednotky intenzivní a semiintenzivní péče i standardní lůžková oddělení interny, gynekologie či neurochirurgie, barokomoru, lékárnu, laboratoře, ordinaci pohotovostního lékaře, ambulantní část oddělení všeobecné chirurgie či kardiologie, rehabilitační oddělení, PET centrum, pracoviště s Leksellovým gama nožem či ARO, a kontrolovali i činnosti jako zacházení s nemocničním prádlem, odpadem, provoz úklidu, zdravotnickou techniku, vzduchotechniku, náhradní energetický zdroj aj. Na jednotlivých pracovištích si inspektoři všímali především toho, jak je zajištěna bezpečnost pacientů, zda jsou zdravotníci dostatečně kvalifikováni a průběžně edukováni, zda respektují pacientovo soukromí, jak se předepisuje a podává medikace, jak je vedena zdravotnická dokumentace či zda se dodržují hygienické předpisy a kontrolují infekce.
Z 1 032 ukazatelů Nemocnice Na Homolce nesplnila pouze jediný (nesprávná velikost 30 z celkového počtu 180 požárních průduchů nad stropními podhledy - nedostatek byl odstraněn ještě v průběhu auditu), 14 ukazatelů splnila částečně s doporučením na zlepšení a všechny ostatní byly splněny "na jedničku".
Co inspektoři chválili: přehlednou zdravotnickou dokumentaci pacientů, výborný stav a čistotu budovy, dobře zorganizovanou a čistou kuchyni, informační leták pro rodinné příslušníky hospitalizovaných pacientů, software pro kontrolu nákaz, program pro adaptaci nových zaměstnanců, pracoviště Leksellova gama nože, PET centrum.
Co inspektoři doporučili zlepšit: důslednější dodržování soukromí pacientů, zřízení automaticky otevíraných protipožárních dveří, důsledné rozmístění tlačítek pro přivolání pomoci na lůžkových odděleních (zejména tlačítek v koupelnách, dostupných vždy maximálně 50 cm nad zemí).

 

Akreditace v České republice

 

V České republice stejně jako v USA je akreditace dobrovolná, u nás se však prozatím vztahuje pouze na lůžková zařízení. Vedle mezinárodní akreditace JCI mohou nemocnice získat národní akreditaci SAK (Spojená akreditační komise). O tu v současné době usiluje několik desítek českých zdravotnických zařízení. Národní akreditace má na rozdíl od mezinárodní pouze 50 standardů a nepostihuje oblasti, které upravuje zákon.

 

Foto popis| Je rozhodnuto, stohy dokumentace jsou předány. Nemocnice Na Homolce úspěšně prošla závěrečným akreditačním auditem Joint Comission International.
Foto autor| foto autor