Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Péče o pacienta má řadu aspektů

10.12.2005

Právo str. 17 Severní Morava a Slezsko
(VK) 


KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE ZÍSKALA AKREDITAČNÍ CERTIFIKÁT

 

V naší společnosti se kvalita lékařské péče dosud vztahovala jen k medicinsko-technické stránce léčebného zásahu. Kvalita však musí zahrnovat i aspekty psychologické a etické, hlediska organizační a ekonomická.
Z těchto důvodů se i v ČR rozbíhá systém akreditování zdravotnických pracovišť, který umožňuje hodnotit a sledovat kvalitu poskytované péče. Padesát akreditačních standardů je zaměřeno na diagnostické postupy, léčebnou a ošetřovatelskou péči a její kontinuitu, na respektování práv pacientů, hygienické režimy, technické a bezpečnostní vybavení nemocnice atd. Akreditační řízení provádí nezávislý orgán -Spojená akreditační komise ČR.
„Také Karvinská hornická nemocnice v prosinci 2003 zahájila přípravu k akreditaci, jíž měla završit proces restrukturalizace a zároveň vybudovat konkurenceschopné zařízení, ve kterém pacient a jeho blaho je nejvyšší prioritou. Tento cíl byl realizován ve třech základních směrech,“ informuje ředitel této nemocnice Ivan Stejskal. Prvním krokem byly finanční investice do objektu nemocnice a přístrojového vybavení, jimiž byl objekt modernizován s důrazem na bezpečnost a komfort pacientů. Na rekonstrukci operačních sálů a JIP navázaly rekonstrukce budovy Centra pracovního lékařství, rekonstrukce únikových cest a dvou evakuačních výtahů, vybudování zcela nové mezioborové JIP, modernizace přístrojového vybavení, rekonstrukce některých oddělení a podobně. Dále byly vytvořeny, v souladu s metodikou národních akreditačních standardů, vnitřní směrnice, které definovaly lékařské i ošetřovatelské postupy v procesu příjmu, diagnostiky, léčby a propuštění pacienta. Jednotnost těchto postupů na všech úrovních zdravotní péče má jediný cíl - všem pacientům musí být poskytnuta stejná péče. Třetím a nejdůležitějším krokem byla nutnost změnit chování a celkový přístup k pacientům. Pacient se stal středem všeho dění. Důsledně se začalo dbát na dodržování jeho práv, pacienti byli vtaženi do procesu diagnostiky a léčby a spolurozhodují na základě informací, které dostanou od zdravotnického personálu, o své léčbě.
„Abychom námi proklamovanou kvalitu mohli nějakým způsobem kontrolovat a vyhodnocovat, začali jsme sledovat její tzv. indikátory. Evidujeme množství vzniklých dekubitů, počet nemocničních nákaz, výskyt mimořádných událostí, pooperačních komplikací, reoperací, sledujeme množství pádů pacientů a podobně. Pravidelně vyhodnocujeme úroveň vedení zdravotnické dokumentace, kontrolujeme obsah a včasnost vypsání propouštěcích zpráv. Na základě těchto dat se poté provádí analýza a následně opatření, která vedou ke snížení negativních ukazatelů,“ pokračuje ředitel nemocnice. „To, jak hodnotí naše úsilí o zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb pacienti a zda funguje systém řešení připomínek ze strany klientů nebo jejich příbuzných, jsme se snažili zjistit pravidelnými anketami u pacientů v ambulantní i lůžkové části nemocnice. Výsledky anket byly průběžně vyhodnocovány a porovnávány s výsledky předchozími. Převážná část odpovědí nás ujistila o tom, že cesta ke kvalitě, kterou jsme zvolili, je správná. Velký dík patří i těm pacientům, kteří nás upozornili na některé nedostatky.“
Dne 22. listopadu 2005 provedli členové Spojené akreditační komise ČR v Karvinské hornické nemocnici kontrolu plnění všech akreditačních kritérií. Konstatovali, že proces zvyšování kvality péče je v Karvinské hornické nemocnici dobře zaveden a může být označen jako kontinuální. Proto Spojená akreditační komise ČR udělila na období příštích tří let Karvinské hornické nemocnici a.s. certifikát s označením akreditovaná nemocnice. Zařadila ji tak mezi několik nemocnic v České republice, které se mohou pyšnit tímto označením. „Tímto krokem však naše úsilí nekončí. Proces akreditace je kontinuální, trvalý a je nutno dále pracovat na jeho zlepšování, zdokonalování a zvyšování kvality péče. Doufáme, že v tomto procesu budeme nadále úspěšní a že Karvinská hornická nemocnice bude chloubou zdejšího regionu,“ uzavírá Ivan Stejskal.

***

Kontakt: Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Zakladatelská 975, 735 06 Karviná - Nové Město
tel.: 596 380 111, www.khn.cz
 

(Komerční prezentace)

 

Foto popis| Mezioborová jednotka intenzivní péče.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava