Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Nemocnice zvyšuje kvalitu

07.12.2006

Havířovský deník str. 5 Havířovsko
LIBOR BĚČÁK


Usiluje o národní akreditaci

 

Zdraví

 

Havířov - Nemocnice s poliklinikou v Havířově by mohla získat národní akreditaci. Už dva měsíce podniká kroky, které se zavedením národních standardů souvisí. Nemocnice provedla výběr externích poradců pro zahájení akreditačních prací a firmy, která bude celý přípravný proces směřující k získání národní akreditace koordinovat.
„Vybrána byla pražská renomovaná firma Spojená akreditační komise ČR. Dále byla v nemocnici jmenována Rada kvality sestavená z 15 odborníků, kteří zastupují průřezově zdravotní péči, ošetřovatelskou péči, ekonomiku, správu a techniku. Zahájeny byly procesy hodnocení stanovených indikátorů kvality, z kterých má vzejít informace, co plníme, co neplníme, co plníme z poloviny, a to vše ve vztahu k jednotlivým stanoveným standardům,“ uvedl ředitel nemocnice Juraj Chomič.
Zaváděné akreditační standardy zahrnují například standardy kvality, diagnostických postupů, péče o pacienty, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínek poskytované péče, péče o zaměstnance či standardy protiepidemických opatření.
Od Nového roku budou na všech odděleních pracovat kvalitáři, kteří by se měli podílet na tvorbě akreditačních norem. „Ve druhé polovině ledna proběhne v nemocnici seminář o kvalitě a cvičné předakreditační šetření. Výsledkem inspekce bude závěrečná zpráva s jednotlivými zjištěními na úseku kvality, včetně doporučení pro další přípravu směřující k zavádění národní akreditace. Délka předakreditační přípravy je odhadována na dobu 12 až 18 měsíců, která by měla být završena závěrečným šetřením komise udělující národní akreditaci. Získaná národní akreditace platí po dobu 3 let a její další získání je spojeno s obhajobou,“ dodal Chomič s tím, že snaha vedení nemocnice spojená s dalším postupovým krokem na úseku zkvalitnění poskytované zdravotní a ostatní péče o pacienta ve vztahu k získání národní akreditace se váže na dosaženou současnou ekonomickou stabilitu nemocnice.

 

Foto popis| Havířovská nemocnice už dříve pořádala anketu o spokojenosti pacientů.
Foto autor| Foto: Libor Pristáš
 

Region| Severní Morava