Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Už deset nemocnic v Česku získalo akreditaci

20.12.2006

ČT 1 str. 18 18:00 Večerník z Čech 


Michal SCHUSTER, moderátor
--------------------
Už deset nemocnic v Česku získalo akreditaci, která je zárukou nejvyšší kvality péče o pacienty. Akreditaci teď dostala i Nemocnice v Písku jako zatím jediná na jihu Čech.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka
--------------------
Získáním akreditace Nemocnice v Písku završila dlouhodobý proces proměny, aby uspěla, nestačila jen modernizace přístrojů nebo nábytku. Personál musel úplně změnit přístup k pacientovi a zvyknout si na nový systém zdravotnické dokumentace.

Josef FILKA, lékařský náměstek ředitele, Nemocnice Písek
--------------------
Tak bych to řekl, že jsme udělali takovou tu hlubokou orbu vším, co přichází do styku s pacientem.

Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví
--------------------
Je to jakási známka toho, že ta nemocnice je bezpečná, samozřejmě to je jenom jeden z kroků, které mohou vést k předcházení některým neblahým událostem.

Ivan STANĚK, předseda, Spojená akreditační komise ČR
--------------------
Já v žádném případě nechci říkat, že akreditace by zabránila trestnému činu, to prostě nejde.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka
--------------------
Konkrétně v případě vražd v nemocnici v Havlíčkově Brodě akreditace mohla podle předsedy komise předejít jejich opakování.

Ivan STANĚK, předseda, Spojená akreditační komise ČR
--------------------
Musí se sledovat to, co ten člověk dělá, nebo respektive ty události, který se odehrály, ty se musí hlásit.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka
--------------------
Akreditace jsou dobrovolné, nezřídka představují pro nemocnice i nemalé finanční výlohy. Konkrétně v Písku s ní jenom letos souvisely investice ve výši dvaatřiceti milionů korun.

Václav VLÁŠEK, primář gynekologicko-porodnického oddělení, Nemocnice Písek
--------------------
Samozřejmě každému se lépe pracuje v příjemném prostředí, kde je řada věcí daleko dostupnějších a i nejen personál, ale i ty rodičky, je to pro ně daleko lepší prostředí.

Kristina VRKOČOVÁ, redaktorka
--------------------
Udělení certifikátu je teprve začátek, pro nemocnice je totiž akreditace především nekonečný úkol nastavenou kvalitu péče udržovat. Akreditační komise se do nemocnice vrátí už za rok a i potom se budou kontroly v pravidelných intervalech opakovat.