Aktuality
13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


20.11.2018
MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“

MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“, 

pořádaný dne 20.11.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.10.2018
MODUL III - „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“

MODUL III: „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“, pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.09.2018
X. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"


Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

Anketa

Archív anket »

Audit: nemocnice poskytuje kvalitní péči

21.12.2009

Šumperský a jesenický deník str. 3 Šumpersko a Jesenicko
(mik)


Šumperk - Šumperská nemocnice obhájila certifikát kvality poskytované péče, který poprvé získala před třemi roky. Takový je výsledek auditu, který v nemocnici prováděla Spojená akreditační komise České republiky.
Splněním náročných standardů se tak Šumperská nemocnice přidala k dalším devětatřiceti zdravotnickým zařízením, které pacientům potvrzují bezpečí a kvalitu.
„Akreditace je zárukou bezpečí pacientů i zaměstnanců. Získání certifikátu je průběžný proces, který ukazuje, jak jsou dlouhodobě udržovány a kontrolovány postupy v nemocnici. Učí personál zdravotnického zařízení aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností,“ vysvětlila vrchní sestra a manažerka interních oborů Šumperské nemocnice Eva Kostíková.
Ocenění potvrzuje, jak nemocnice naplňuje požadované standardy například na řízení kvality, diagnostické postupy, péči o pacienty i zaměstnance nebo protiepidemická opatření.
Šumperská nemocnice se stala prvním zdravotnickým zařízením u nás, jež obhájilo ocenění kvality podle nové metodiky, kterou začala používat akreditační komise. „Zvyšování kvality je průběžný proces. Zdravotnické zařízení musí prokázat, že řízení kvality během tříletého období mezi akreditačním řízením je funkční a účelné, přičemž předkládá konkrétní výsledky průběžně sledovaných parametrů kvality. Přípravy na obhajobu akreditace byly náročné,“ sdělila manažerka kvality nemocnice Martina Klimková.
Při přípravě na obhajobu certifikátu kvality nemocnice provedla četné technické a stavební úpravy, které zlepšily zejména prostředí pro pacienty.

 

Region| Střední Morava