Aktuality
27.03.2019
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 27.3.-29.3.2019

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je  teoreticky a částečně i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“


30.01.2019
ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME, dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Anketa

Archív anket »

Cílem je mezinárodní akreditace

18.12.2009

Moravskoslezský deník str. 42 Zdraví


Historicky prvním zdravotnickým zařízením fakultního typu v České republice, které obhájilo akreditaci udělovanou Spojenou akreditační komisí ČR (SAK ČR), je Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Ta certifi kát svědčící o vysoké úrovni péče o pacienty i jejich bezpečí získala v závěru roku 2007 po intenzivní dvouleté přípravě. Akreditace SAK ČR, která je pro zdravotnická zařízení mnohem vhodnější než původně používané technické normy ISO 9001, deklaruje úsilí FNO o spokojenost pacientů a maximální eliminaci rizik. Pro FNO to například znamenalo zavedení nové struktury procesního řízení, která umožňuje identifi kovat správného pacienta a poskytnout mu zdravotní péči ve správnou dobu, na správném místě, správnými lidmi se správnou odborností. Následně byly vytvořeny manuály, které přesně specifi kují jednotlivé kroky péče o pacienty, včetně odpovědností a kompetencí zdravotnického personálu. Na základě systému auditů je dnes celá nemocnice prověřována průběžně, takže kvalita péče i bezpečí pacientů jsou neustále monitorovány a kontrolovány. O přínosech akreditace jak pro pacienty, tak pro zaměstnance nemocnic hovoří David Marx, ředitel SAK, o. p. s.
„Pro veškerá zdravotnická zařízení je získání certifikátu o akreditaci, který uděluje Spojená akreditační komise ČR (SAK ČR), důkazem, že zařízení splňuje akreditační standardy, které svědčí o vysoké úrovni péče o pacienty i jejich bezpečí. Laikovi to může znít poněkud banálně, ale zasvěcení vědí, že za získáním akreditace je skryta spousta práce. Fakt, že zdravotnické zařízení obhájilo akreditaci, znamená velký přínos jak pro klienty tohoto zařízení, tak i pro jeho zaměstnance. Obě zmíněné skupiny mají naprostou jistotu v tom, že veškeré procesy, které se v nemocnici odehrávají, jsou přesně popsány a zaznamenány. V praxi to znamená, že pohyb pacienta ve zdravotnickém zařízení je zdokumentován od jeho přijetí přes péči o něj až po propuštění do domácího ošetření. Jasné a bezpečné standardy platí nejen při podávání léků, při péči o pacienty v celkové anestezii a při všech dalších úkonech, ale vztahují se také na bezpečnost prostředí. V praxi to znamená, že zdravotnické zařízení musí mít v pořádku všechna protipožární opatření a opatření proti živelním katastrofám, mimo jiné musí být prakticky prověřeno, že zařízení lze bez potíží evakuovat. Akreditační standardy se samozřejmě vztahují i na samotné zaměstnance nemocnice, protože se například zaměřují na jejich odbornou kvalifi kaci. Fakt, že nemocnice je akreditovaná, deklaruje veřejnosti, že v tomto zařízení pracují pouze kvalitní lékaři, sestry a jiný zdravotnický personál. A v neposlední řadě je také důkazem velmi důkladného respektu k pacientům. Stručně řečeno: kvalitu lze změřit a získaná akreditace je dokladem toho, že v daném zařízení byla potvrzena vysoká míra kvality péče a bezpečnosti. Fakultní nemocnice Ostrava, která obdržela certifi kát o akreditaci jako první nemocnice fakultního typu v republice, je jedním z těch zdravotnických zařízení, která mohou být příkladem nejen v oblasti systému řízení kvality a bezpečí, ale i příkladem toho, že velmi záleží na přístupu managementu k tomuto procesu.“
Fakultní nemocnice Ostrava v současné době usiluje o získání mezinárodní akreditace. Jak tuto snahu vnímáte?
„Mezinárodní akreditace je nejvyšším standardem v oblasti uznávání kvality poskytované péče a bezpečí ve zdravotnictví. Držitelem tohoto mezinárodního certifikátu je v současné době jen něco málo přes dvě stě nemocnic na celém světě. A jen zhruba 80 nemocnic z celkového počtu se nachází na území Evropské unie. Z těchto statistických údajů je jasné, o jak prestižní certifi kát jde i jak náročné je jeho získání. Mezinárodní akreditace zahrnuje přibližně šest set indikátorů, které musí nemocnice přísně nastavit. A nezbytná je samozřejmě kontrola všech procesů, které chrání pacienty před poškozením a zajišťují jim kvalitní péči. Součástí těchto standardů jsou tzv. mezinárodní bezpečnostní cíle čili opatření jednoznačně chránící pacienty před největšími riziky. Stačí nesplnění jednoho z těchto šesti cílů, mezi něž patří například řádná identifi kace pacienta, bezpečnost předoperačních procedur nebo řádná dezinfekce rukou, a zdravotnické zařízení akreditaci nedostane. Primárně je mezinárodní akreditace přínosem pro klienty nemocnice. Ti totiž mají jistotu, že vstupují do odborného zdravotnického zařízení, které je nejen vysoce profesionální, ale i kvalitní a bezpečné. Nepochybně je to správná cesta, kterou by se měly nemocnice v České republice vydat, neboť Evropská unie už deklarovala svůj zájem na tom, aby mezinárodní parametry zvyšování kvality byly ve zdravotnictví aplikovány. A v případě neakutní péče o pacienty Evropské unie je samozřejmě preferováno zařízení, které akreditováno je.“


Region| Severní Morava
 

Publikováno| Moravskoslezský deník; Zdraví; 42
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zdraví; 42
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zdraví; 42
Publikováno| Havířovský deník; Zdraví; 42
Publikováno| Karvinský deník; Zdraví; 42
Publikováno| Novojičínský deník; Zdraví; 42
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zdraví; 42