Jste zde:  Hlavní strana  -»  Napsali o nás  -»  Rok 2009  -»  Informační servis
Aktuality
27.03.2019
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 27.3.-29.3.2019

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je  teoreticky a částečně i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“


30.01.2019
ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME

První ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME, dne 30.1.2019 na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Anketa

Archív anket »

Informační servis

09.12.2009

Sestra str. 5 Informační servis


Náchodské ošetřovatelské dny

 

Na konci října proběhl 4. ročník Náchodských ošetřovatelských dnů. Tato odborná konference pro převážně nelékařské zdravotnické pracovníky trvala tři dny a odbornými tématy naplnilo program přes 80 přednášejících z řad lékařů i nelékařů. Akce se zúčastnilo přes 400 posluchačů. Cílem konference bylo pokrýt co nejširší spektrum nelékařských zdravotnických oborů. Zařazeny byly tedy jak bloky z oblasti interní, dětské, gynekologickoporodnické nebo intenzivní medicíny, tak i blok operačních oborů nebo laboratorní medicíny. Záměrné interdisciplinární propojení konference umožnilo formální i neformální setkání pracovníků ze všech oblastí zdravotnictví, což je již samo o sobě velkým přínosem z hlediska předávání zkušeností. Příští ročník se bude konat v listopadu 2010. (Nemocnice Náchod)

 

Metoda SILS při operacích žlučníku

 

Novou metodu SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery - laparoskopická chirurgie z jednoho řezu) začali používat při operacích žlučníku chirurgové Vítkovické nemocnice. Cílem metody je ještě zmenšit operační zátěž laparoskopické chirurgie. Při metodě SILS jsou nástroje zavedeny do dutiny břišní buď speciálním trokarem, nebo jsou zavedeny tři trokary z řezu kolem pupku. Jinak je metoda identická s laparoskopií. Metoda SILS je určitou alternativou v miniinvazivním přístupu proti metodě NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery), který využívá přirozené tělní otvory. Z pohledu chirurga se však jeví metoda SILS podstatně jednodušší, ekonomicky méně náročná a především bezpečnější z pohledu rizika, hlavně možnosti zástavy peroperačního krvácení. Metoda SILS je novinka stará necelé dva roky, která se postupně dostává do praxe. Tato metoda vyžaduje odborné vyškolení lékařů a speciální, dosti nákladné, instrumentárium.
(holding Agel)

 

Havířovská nemocnice zavedla novou metodu léčby křečových žil

 

Radiofrekvenční ablace je miniinvazivní léčba křečových žil systémem VNUS Closure. Tato endoskopická operace je ve vhodných případech alternativou klasické chirurgické léčby tzv. žilního strippingu. Jedná se o uzavření nedostatečně funkční žíly pomocí radiofrekvenční energie nitrožilně zavedeným katétrem.
Před výkonem je nutné provést klinické a ultrazvukové vyšetření k posouzení rozsahu onemocnění - žilní nedostatečnosti a vhodnosti k tomuto druhu léčby. Samotný výkon se provádí v rámci jednodenní chirurgie, v regionální nebo celkové anestezii (podle
přání pacienta a po konzultaci s anesteziologem). Průběh operace je kontrolován ultrazvukem. Výhodou metody ve srovnání s klasickou operací je podstatně kratší rekonvalescence - jen několik dní - lepší kosmetický efekt a příjemnější bezprostřední pooperační průběh.
(NsP Havířov)

 

Evropský antibiotický den

 

Středa 18. listopadu 2009 byla vyhlášena Evropským antibiotickým dnem. Cílem je upozornit veřejnost na správné používání antibiotik. Antibiotika jsou účinná pouze proti bakteriálním infekcím. Nevyléčí infekce, které jsou způsobeny viry, tedy běžné nachlazení nebo chřipku. Nadměrné užívání antibiotik vede k tomu, že se bakterie stanou rezistentní vůči léčbě antibiotiky. Evropské statistiky zaznamenávají rostoucí počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi, na které antibiotika nezabírají. Záštitu nad Evropským antibiotickým dnem převzalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Iniciativu podporuje WHO, jejímž hlavním cílem je napomoci k uvážlivému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Zodpovědným užíváním antibiotik lze zamezit vzniku i šíření rezistentních bakterií a napomoci k zachování účinnosti antibiotik pro budoucí generace.
(http://ecdc.europa.eu/cs/EAAD/Pages/Home.aspx.)

 

Konference nelékařských profesí a Studentská vědecká konference

 

Více než tři stovky zdravotníků se zúčastnily na začátku listopadu první Liberecké konference nelékařských profesí s regionální účastí a druhé Studentské vědecké konference Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity Liberec, kterou organizovala Krajská nemocnice Liberec, a. s., a Ústav zdravotnických studií TUL. „Být sestrou je vyznamenání a poslání,“ bylo mottem konference, v rámci níž zazněla řada diskutovaných témat, za mnohé zmiňme například přednášky s názvem: Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců, Nové metody v léčbě křečových žil, Plastika očních víček, Postřehy z prvního ročníku kombinovaného studia na TUL,

 

Novinky v radiodiagnostice, Léčba defektů larvami.
(KNL)

 

Oddělení chirurgie páteře zvyšuje prestiž nemocnice

Ve dnech 12. a 13. listopadu se uskutečnil v Karvinské hornické nemocnici workshop pro lékaře-spondylochirurgy z Čech a Moravy. Dvoudenní odbornou akci připravili lékaři oddělení chirurgie páteře. Díky nejbohatším zkušenostem v ČR bylo toto odborné pracoviště vybráno mezi 20 pracovišti z celého světa, jež se budou podílet svými výsledky odoperovaných pacientů na mezinárodní studii. Operatéři nyní nabízejí možnost zúčastněným lékařům asistovat u operačních zákroků a zároveň si vyzkoušet pod jejich vedením moderní operační techniku. V rámci workshopu se mohli zájemci zúčastnit čtyř operací - stabilizací páteře miniinvazivním přístupem. Na praktickou část navazovaly přednášky a diskuse na dané téma miniinvazivních stabilizací páteře.
(Karvinská hornická nemocnice a. s.)

 

Identifikační náramky pro pacienty zlínské nemocnice

 

Letos od začátku listopadu dostává každý pacient přijatý k hospitalizaci do Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) ve Zlíně na ruku identifikační náramek, který odevzdává až při propuštění z nemocnice. Bílý náramek je určen pacientům bez rizik, červený pro nemocné ohrožené například pádem, alergií, cukrovkou, proleženinami apod. Náramek je nepřenosný a v okamžiku připevnění na zápěstí je možné ho odstranit jen odstřižením. Identifikační náramky vyloučí možnost vzniku záměny pacienta. Na náramku připevněném na zápěstí jsou na štítku základní údaje o pacientovi: jméno, příjmení, rodné číslo a oddělení. Identifikace pacientů je v současné době běžná ve všech zdravotnických zařízeních, kde se rozhodli zvýšit bezpečí poskytované péče prevencí pochybení v důsledku nesprávné identifikace pacienta. Tento proces je nezbytný mimo jiné ve všech nemocnicích, které se rozhodly pro Akreditaci SAK ČR, na které v současné době pracuje i KNTB.
(KNTB)

 

Kegelovy cviky nejen pro kontrolu inkontinence

 

V roce 1948 vyvinul americký gynekolog Arnold Kegel speciální cviky zaměřené na posílení svalů pánevního dna (oblast pochvy, močové trubice a konečníku). Posilování této oblasti spočívá v rytmickém stahování svalů pánevního dna - správné svaly poznáme při mikci, když se bez pomoci břišních svalů snažíme regulovat proud moči. Cvičení bychom měli provádět alespoň 3krát denně po minimálně 30 staženích. Ze začátku děláme krátké stahy, které postupem času prodlužujeme až na 10 sekund. První pozitivní výsledky se obvykle dostaví v řádech týdnů. Kromě inkontinence mají tyto cviky uplatnění v sexuální oblasti. U mužů pomáhají při eiaculatio praecox (předčasná ejakulace) a při poruchách erekce. U žen se metoda doporučuje v případě nízké vzrušivosti - lubrikace (zvlhčení pohlavních orgánů ženy) a k usnadnění dosažení orgasmu.
(fkc)

 

Jak se vyhnout chybám při péči o pacienty?

 

Dne 19. listopadu uspořádala Česká asociace sester již druhou podzimní konferenci na téma Chyby a omyly při poskytování ošetřovatelské péče. Celodenní akce se zúčastnilo 230 registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků z celé České republiky. Vystoupilo zde celkem 11 přednášejících z oblasti zdravotnictví, práva a z řad zástupců pacientských organizací. Hovořilo se o chybách v laboratorních vyšetřeních, při vedení ošetřovatelské dokumentace a o aspektech ošetřovatelské péče, které mají vliv na léčbu a spokojenost pacienta. Závěr konference byl věnován otázkám komunikace mezi pacientem a ošetřujícím personálem.
(fkc)

 

Studie zpochybnila přínos elektronického chorobopisu

 

Pracovníci ústavu veřejného zdraví Harvardské lékařské fakulty uveřejnili výsledky studie efektivity elektronické zdravotnické dokumentace, kterou provedli na rozsáhlém vzorku 3000 zdravotnických zařízení. Předmětem studie byly tři kategorie nemocnic. V první skupině byla zařízení, která přešla na plnou verzi systému, ve druhé ta se základní konfigurací a v poslední byly nemocnice, které systém vůbec nezaváděly. Při hodnocení se ukázalo, že míra pečlivosti při vyplňování protokolů léčby se mezi jednotlivými skupinami lišila jen velmi málo. U nemocnic s plnou verzí byl výsledek 87,8 %, se základní 86,7 % a bez elektronické dokumentace 85,9 %. V oblasti ekonomických úspor byl přínos elektronického chorobopisu podobně nepřesvědčivý. Průměrná délka pobytu v první, elektronizované skupině nemocnic, byla 5,5 dne, ve zbylých dvou pak 5,7 dne. Studie tedy poukazuje na skutečnost, že to, co rozhoduje o kvalitně vyplněné zdravotnické dokumentace, není ani tak forma dokumentace jako spíše míra pečlivosti těch, kteří ji vyplňují. (Czechmed, fkc)