Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Neobejdeme se bez aktivní podpory techniků

04.05.2009

Zdravotnické noviny - ZDN str. 10 Servis
MUDr. Vít Kaňkovský


* Očima manažera

 

Nemocnice Havlíčkův Brod splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů SAK ČR v červnu 2008.
V současné době zkušenosti s přechodem na nové standardy teprve sbíráme. Vyhodnocujeme stávající vnitřní předpisy a postupy a posuzujeme, které bude nutné přepracovat a které naopak vyhoví i novelizovaným podmínkám. Již nyní ale můžeme říci, že standardy s některými novými indikátory týkajícími se podmínek poskytování péče máme již zapracované do stávajících vnitřních předpisů. Jde např. o jednoznačnou identifikaci zaměstnanců zdravotnického zařízení. Osobní identifikační karty (visačky) jsou v naší nemocnici zavedeny jako povinný univerzální prostředek pro vizuální identifikaci zaměstnanců a některých jiných osob zdržujících se v objektech nemocnice – např. hostů, pracovníků dodavatelských organizací apod. Pro naše zaměstnance jsou visačky osobním identifikačním průkazem.
Kvalita a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče jsou nemyslitelné bez aktivní podpory a spolupráce technického oddělení. Jeho význam spočívá v budování spolehlivých, efektivních a preventivních opatření v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotnických přístrojů i další techniky, prostředí, budov, pomůcek a také při zajišťování kvalitních vstupů do řady důležitých procesů.
Vnitřní předpis, který se zabývá pravidelnou kontrolou dodržování stavu protipožární ochrany v souladu s příslušnou legislativou, byl v naší nemocnici připraven s mimořádnou zodpovědností. Personál je seznámen s řešením požárních a jiných havarijních situací. Znalosti jsou prověřovány, včetně praktického nácviku tzv. technickým auditem. Novým požadavkem je prověřování znalostí personálu o dané problematice prostřednictvím testů.
Dalším novým indikátorem je tzv. bezpečnostní audit. Od dubna letošního roku s ním začínáme na všech našich pracovištích. Vytvořili jsme kontrolní list s jednotlivými položkami, kde auditoři zjišťují, zda je vstup na pracoviště předepsaným způsobem zabezpečen – nepřijatelné jsou např. dveře zajištěné proti uzavření –, dále kontrolují zabezpečení místnosti s odpadem atd.
Do standardů týkajících se podmínek poskytování péče patří také plán preventivních prohlídek zdravotnické techniky. Touto problematikou se u nás zabývá oddělení zdravotnické techniky, s maximální snahou již dlouhodobě zavedený proces dále zkvalitňovat.

 

O autorovi| MUDr. Vít Kaňkovský, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod