Aktuality
27.03.2019
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 27.3.-29.3.2019

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je  teoreticky a částečně i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“

Anketa

Archív anket »

Neobejdeme se bez aktivní podpory techniků

04.05.2009

Zdravotnické noviny - ZDN str. 10 Servis
MUDr. Vít Kaňkovský


* Očima manažera

 

Nemocnice Havlíčkův Brod splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů SAK ČR v červnu 2008.
V současné době zkušenosti s přechodem na nové standardy teprve sbíráme. Vyhodnocujeme stávající vnitřní předpisy a postupy a posuzujeme, které bude nutné přepracovat a které naopak vyhoví i novelizovaným podmínkám. Již nyní ale můžeme říci, že standardy s některými novými indikátory týkajícími se podmínek poskytování péče máme již zapracované do stávajících vnitřních předpisů. Jde např. o jednoznačnou identifikaci zaměstnanců zdravotnického zařízení. Osobní identifikační karty (visačky) jsou v naší nemocnici zavedeny jako povinný univerzální prostředek pro vizuální identifikaci zaměstnanců a některých jiných osob zdržujících se v objektech nemocnice – např. hostů, pracovníků dodavatelských organizací apod. Pro naše zaměstnance jsou visačky osobním identifikačním průkazem.
Kvalita a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče jsou nemyslitelné bez aktivní podpory a spolupráce technického oddělení. Jeho význam spočívá v budování spolehlivých, efektivních a preventivních opatření v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotnických přístrojů i další techniky, prostředí, budov, pomůcek a také při zajišťování kvalitních vstupů do řady důležitých procesů.
Vnitřní předpis, který se zabývá pravidelnou kontrolou dodržování stavu protipožární ochrany v souladu s příslušnou legislativou, byl v naší nemocnici připraven s mimořádnou zodpovědností. Personál je seznámen s řešením požárních a jiných havarijních situací. Znalosti jsou prověřovány, včetně praktického nácviku tzv. technickým auditem. Novým požadavkem je prověřování znalostí personálu o dané problematice prostřednictvím testů.
Dalším novým indikátorem je tzv. bezpečnostní audit. Od dubna letošního roku s ním začínáme na všech našich pracovištích. Vytvořili jsme kontrolní list s jednotlivými položkami, kde auditoři zjišťují, zda je vstup na pracoviště předepsaným způsobem zabezpečen – nepřijatelné jsou např. dveře zajištěné proti uzavření –, dále kontrolují zabezpečení místnosti s odpadem atd.
Do standardů týkajících se podmínek poskytování péče patří také plán preventivních prohlídek zdravotnické techniky. Touto problematikou se u nás zabývá oddělení zdravotnické techniky, s maximální snahou již dlouhodobě zavedený proces dále zkvalitňovat.

 

O autorovi| MUDr. Vít Kaňkovský, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod