Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Pacienti železniční polikliniky se prý bát o zdravotní služby nemusí. Vede ji nová firma

29.04.2009

Nymburský deník str. 2 Nymbursko
ZPRAVODAJOVÉ ND


Již 14 měsíců Polikliniku Nymburk (bývalou železniční) řídí holding AGEL. Jak bude v tomto zařízení v budoucnu vypadat zdravotní péče?

 

Nymburk/ Vítězem veřejné zakázky, vypsané Českými drahami, na poskytování zdravotnických služeb v oblasti preventivní péče pro zaměstnance akciové společnosti, se stalo Dopravní zdravotnictví, člen skupiny AGEL. Vzhledem k tomu, že jedno zařízení je i v Nymburce, rozhodli jsme se oslovit ředitele Dopravního zdravotnictví MUDr. Filipa Horáka s otázkami, které obyvatele Nymburka a okolí nejčastěji zajímají.

 

* Jaká zdravotnická zařízení pro České dráhy provozujete?

Dopravní zdravotnictví převzalo strukturu tak, jak ji provozovala akciová společnost České dráhy. Centrála je v Železniční nemocnici v Praze v Italské ulici, převzali jsme i další provozovny, velké polikliniky v Plzni a Olomouci a menší v České Třebové, Nymburce a Ostravě.

 

* Takže péče zůstala stejná?

Ano. Máme zájem poskytovat zdravotní péči s důrazem na spokojenost pacientů. Naším cílem je tuto péči rozšiřovat a zkvalitňovat a nabízet pacientům nové služby. V Nymburce bohužel v loňském roce odešlo několik lékařů, ale postupně je nahrazujeme. Přechodně jsme tento problém s nedostatkem lékařů řešili pomocí lékařů z naší polikliniky v Praze, ale v současné době již ordinuje nová praktická lékařka a v květnu nastoupí i nová lékařka na gynekologii. Jednáme i s dalšími lékaři, aby spektrum poskytované péče bylo co nejširší. Chceme pomocí našich lékařů z Prahy rozšířit poskytované služby i o další obory. Již jsme o tom jednali s VZP a myslím si, že budeme schopni rozšířit péči tak, ať vyjdeme vstříc jak VZP, tak hlavně našim pacientům.

 

* Jak je to s údržbou budov, mobiliáře a zdravotní techniky?

Pronájem je na dobu určitou, a to na dvacet let. Pronájem zahrnuje vlastní činnost, movitý majetek i nemovitosti, nicméně ty i nadále patří Českým drahám. Oběžnou údržbu se staráme my, ale pronajímatel se zavázal, že bude udržovat nemovitý majetek ve způsobilém stavu. S tím také souvisí rozhodnutí vedení ČD investovat do nemovitého majetku všech poliklinik Dopravního zdravotnictví v příštích pěti letech 41 milionů korun. Součástí smlouvy je i to, že budeme investovat do zdravotnické techniky. Do konce letošního roku plánujeme souhrnné investice v celém Dopravním zdravotnictví ve výši 27 milionů korun. Letošní největší investicí byla obnova CT a RTG přístroje v Praze za 15 miliónů Kč.

 

* Pacienti Polikliniky Nymburk se obávají, jak to bude s tímto zdravotnickým zařízením do budoucna. Jaké máte plány právě s tímto zařízením?

Poliklinika Nymburk funguje dobře, není důvod k nějakým dramatickým změnám. Chceme ji ještě více otevřít obyvatelům Nymburka i okolí. Velkou výhodou je, že u nás pod jednou střechou najdou svého praktického lékaře, odborníky z jiných oborů,máme i laboratoř a mohou si rovnou vyzvednout i léky v lékárně. Závodní preventivní péče samozřejmě zůstane ve stejném rozsahu, respektive ji chceme nabídnout i dalším podnikům, ale jak už jsem říkal, chceme přinést i další odborníky a rozšířit své služby tak, aby toto zařízení bylo atraktivnější pro občany Nymburka i okolí.

 

* Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu poznají vaši klienti lepší kvalitu služeb proti původnímu stavu?

Kvalita je již dnes na velmi dobré úrovni, budeme se snažit ji ještě zvyšovat, protože v každé organizaci jsou rezervy pro její zlepšování. Standardem naší firmy jsou akreditovaná zařízení. Akreditace provádí v rámci ČR takzvaná Spojená akreditační komise (SAK), nezávislá instituce, která jednotlivá zařízení akredituje v tom, že poskytují péči kvalitně, mají v pořádku dokumentaci a podobně. To je do budoucna i naším cílem v rámci Dopravního zdravotnictví. Proces akreditace je ovšem dlouhý – rok i dva. Pro zajímavost, z devíti nemocnic AGELu je osm akreditovaných, v celém Česku je 200 nemocnic, z nichž akreditovaných je pouze 30, tedy zhruba 15 procent. VAGELu je to celých 90 procent. Nicméně největší důraz klademe na to, aby byl spokojený pacient. Nejde jen o kvalitu poskytované péče, to je, myslím, standartem ve všech zdravotnických zařízeních, ale i o to, aby se pacienti cítili ve zdravotnickém zařízení dobře, aby se mohli objednat na předem stanovenou dobu. Tyto změny by měly nastat velmi rychle.

 

* Doznají zlepšení i podmínky pro lékaře a zdravotnický personál?

Jistě. Dnes, když máte dostatek peněz, můžete postavit špičkovou nemocnici a vybavit ji nejmodernější technikou, ale když nebudete mít dobrý personál, nebude to k ničemu. Ten je největším bohatstvím každé firmy, nejen zdravotnické. Naším cílem je tyto lidi motivovat, aby byli v práci spokojeni, abychom je spravedlivě zaplatili a aby pracovní podmínky pro ně byly co nejlepší. To si dobře uvědomujeme. Máme zkušenost i z našich ostatních zařízení, že pokud není personál spokojen a pozitivně naladěn, ani jeho přístup k pacientům poté není kvalitní.

 

* Můžete představit společnost AGEL?

Společnost AGEL je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Vsoučasné době provozuje v České republice devět lůžkových zařízení a několik dalších zdravotnických zařízení. Především funguje v oblasti severní Moravy a Slezska a střední Moravy. Holding AGEL dnes zahrnuje několik desítek dceřiných společností, které mají nějaký vztah k poskytování zdravotní péče. Máme svou síť lékáren a mimojiné také svého dodavatele zdravotnických potřeb. Jednou ze zmíněných dcer je i Dopravní zdravotnictví. Expanze AGELu, tehdy ještě pod názvem Euromednet, začala asi před pěti lety, kdy došlo k prvním získáním (akvizicím) nemocnic na severní Moravě a ve Slezsku. Je to zhruba tři roky, kdy do společnosti vstoupil silný investor, firma změnila název na AGEL, a od té doby funguje v současné struktuře. Mezitím samozřejmě proběhly zmíněné akvizice včetně aktivit v rámci společnosti AGEL SK na Slovensku. Strukturu AGELu představují nemocnice různého typu. Většinou jde o bývalé „okresní“ nemocnice se zhruba 400 lůžky, což znamená, že poskytují komplexní spektrum zdravotnických služeb. Nejde tedy o „vyzobávání rozinek“, jak nám je někdy vyčítáno. V případech blízko sebe položených nemocnic se snažíme o specializaci – to ovšem při vzdálenosti 20 až 30km pacienty nijak nezatěžuje a nám to umožňuje poskytovat špičkové služby v daných oborech. Kromě toho provozujeme i menší nemocnice zaměřené hlavně na ošetřovatelskou péči, např. v Českém Těšíně, na druhé straně disponujeme vysoce specializovanými špičkovými zařízeními. V Třinci Podlesí to je invazivní kardiologie a kardiochirurgie. Máme špičkovou gastroenterologii a angiologii v nemocnici v Ostravě -Vítkovicích a akreditované Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně, které je jedním z onkologických pracovišť schválených Ministerstvem zdravotnictví v rámci celé republiky. Spektrum je tedy velice široké. Za loňský rok bylo hospitalizováno v nemocnicích holdingu AGEL v ČR asi 110 tisíc pacientů, letos to číslo bude ještě o něco vyšší. Našimi zařízeními projde ročně přes 1,6 milionu ambulantních pacientů a v porodnicích se loni narodilo 6,5 tisíce dětí. Jen do přístrojové techniky AGEL loni investoval 350 miliónů Kč. Z toho je patrné, že naše zkušenosti s poskytováním péče jsou značné.

 

Foto autor| Ilustrační foto: DENÍK
 

Region| Střední Čechy