Aktuality
04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“

Anketa

Archív anket »

S Davidem Marxem o kvalitě lekařských služeb

29.11.2009

respekt.cz str. 0 Respekt.iHNed.cz
David Marx


Na téma lékařské etiky, přístupu lékařů i zdravotnického personálu k pacientům, i vzájemné komunikace, můžete 3.12. od 11:00 diskutovat s Davidem Marxem, předním českým odborníkem na kvalitu ve zdravotnictví. Dotazy můžete pokládat již nyní.

 

David Marx absolvoval 1. LF UK v roce 1984 a pracoval jako pediatr ve FN Královské Vinohrady v Praze (FNKV), kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. V roce 1992 v rámci stipendia Britské rady pracoval na Universtity of Birmingham v UK. Od roku 1993 se systematicky věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, spoluorganizoval několik projektů USAID věnovaných této problematice, pracoval jako náměstek ředitelky FNKV pro kvalitu péče a jako poradce ministru zdravotnictví pro kvalitu. V roce 1998 během Tošovského vlády působil na MZ jako vrchní ředitel kabinetu ministryně. V témže roce spoluzakládal Spojenou akreditační komisi České republiky (SAK ČR) - nezávislou organizaci, která hodnotí kvalitu a bezpečí zdravotnických zařízení a stal se členem Správní rady Joint Commission International - organizace posuzující kvalitu nemocnic mezinárodně. Pracoval jako konzultant v řadě nemocnic v ČR v rámci jejich přípravy k akreditaci SAK ČR i JCI. V roce 2006 obhájil dizertační práci na téma Mimořádné události při poskytování zdravotní péče v ČR. Od roku 2003 pracuje v poradních orgánech MZ pro kvalitu zdravotní péče.
V současnosti je ředitelem SAK a předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví. Významným těžištěm jeho činnosti je i výuka veřejného zdravotnictví a komunikace na 3. LF UK v Praze. Kromě toho učí sociální lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a hodně se též věnuje oblasti kontroly kvality ve zdravotnictví - jak národně, tak mezinárodně (zdroj: lf2.cuni.cz).

“Uvědomte si, že vztah pacienta a lékaře je principiálně nerovný. Pacient k vám přichází, protože ho něco bolí a je oslabený. Chce pomoci. Když mu místo toho dáte kázání, je to od vás nefér přístup,“ uzavírá vyučující lékař David Marx.
Podobné semináře vede už čtvrtým rokem. Budoucí lékaři se v nich na modelových případech učí, jak z pacientů vytáhnout co nejvíce informací, připravit je na léčbu a přitom je nepostrašit. Je to model výuky odkoukaný hlavně z britského zdravotnictví, kde jsou podobné semináře součástí každého lékařského předmětu a chování k pacientovi potom tvoří i součást známek budoucích adeptů lékařského povolání. Díky důkladné přípravě mediků tak patří hodnocení schopnosti britských lékařů komunikovat se svými pacienty a zbavovat je strachu v průzkumech prováděných podle stejné metodiky, jako je průzkum Kvalita očima pacientů, k nejlepším v Evropě.

 

(Z článku v Respektu 49/09.)

 

(On-line rozhovor rozhovor je hodinový, je tedy časově ohraničen, proto výběr dotazů a také rozsah odpovědí je na dotazované osobnosti. Rozhovory podléhají pravidlům diskusního fóra uvedeným v obchodních podmínkách. Vámi vložené dotazy se zobrazí s malým časovým zpožděním.)