Jste zde:  Hlavní strana  -»  Napsali o nás  -»  Rok 2010
Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Archív tiskových zpráv z roku 2010

07.06.2010
VI. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz

Zdravotnické noviny str. 14
Markéta Mikšová

31.05.2010
I v rozmanitém prostředí lze nastavit fungující procesy

Zdravotnické noviny - ZDN str. 8 Zadáno pro...
MUDr. David Marx, Ph. D., MUDr. František Vlček, Ph. D.

31.05.2010
Diskuse o připomínkách by byla žádoucí

Zdravotnické noviny - ZDN str. 8 Zadáno pro...
MUDr. Petr Jeřábek, Ph. D.

31.05.2010
Aplikace v psychiatrických ústavech

Zdravotnické noviny - ZDN str. 8 Zadáno pro...
MUDr. Milan Novák

28.05.2010
Pacienti nemocnice v utajení

Haló noviny str. 11 Z domova
(mik)

26.05.2010
Jiří Holan: Nastavili jsme správnou strategii

TEMPUS Medicorum str. 15 Nemocnice 21. století
Michal Sojka 

24.05.2010
4. Kongres primární péče 26.– 27. 2. 2010, Top hotel Praha

Practicus str. 1 suplementum pro sestry - příloha
Mgr. Alice Strnadová, MBA 

24.05.2010
Léčebnu oceňují odborníci i pacienti

Mladá fronta DNES str. 2 Střední Čechy
(fa)

10.05.2010
Sázka na kvalitu se vyplácí

Zdravotnické noviny - ZDN str. 8 Zadáno pro...
Ing. Josef Hendrych, Mgr. Eva Talpová

10.05.2010
Těžiště péče spočívá na nelékařském personálu

Zdravotnické noviny - ZDN str. 8 Zadáno pro...
MUDr. David Marx, Ph. D., MUDr. František Vlček