Aktuality
04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“

Anketa

Archív anket »

Jindřichohradecká nemocnice úspěšně obhájila akreditaci

21.09.2011

 Jindřichohradecký deník


 Jindřichohradecká nemocnice se již od roku 2005 intenzivně věnuje zvyšování kvality léčebné péče a v rámci ní zejména zvyšování bezpečnosti pacienta.
Mimo jiné to znamená především opakované revize léčebných a diagnostických procesů, kontroly zaměřené na bezpečné podávání léčiv, používání zdravotnických prostředků a v neposlední řadě i opakované kontroly hygienicko epidemiologických režimů všech provozů.
Zvyšování kvality zdravotní péče lze mj. definovat jako proces, jehož cílem je poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné odborné úrovni.
Nejedná se tedy pouze o administrativní činnosti zaměřené na formální a věcnou správnost vnitřních předpisů, ale o vysoce praktický proces spočívající v opakovaném prověřování všech činností daného zařízení, které mohou ovlivnit péči o pacienta.
Od roku 2009 se nemocnice měří s ostatním prostřednictvím získávání národní akreditace od SAK ČR, v tomto roce ji nemocnice získala poprvé a letos se jí podařilo počátkem května úspěšně obhájit, a to za nesrovnatelně přísnějších podmínek než před třemi lety.
Auditu se zúčastnila tříčlenná komise SAK ČR, která dva dny podrobně zkoumala celou nemocnici, a to zejména procedury, které se týkají kvality poskytované péče a bezpečnosti pacientů.
Akreditace zdravotnického zařízení, jakožto objektivní posouzení kvality péče o pacienta, hraje významnou roli i v tom, jak pacient zařízení subjektivně vnímá.