Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

SAK představila nové akreditační standardy

01.10.2012

 Zdravotnické noviny


 „Bez standardizace postupů, které jsou časté, rizikové nebo přímo nebezpečné, se dá kvalitní medicína dělat jen velmi těžko,“ prohlásil ředitel Spojené akreditační komise, o. p. s. (SAK), MUDr. David Marx, Ph. D., na třídenní konferenci nazvané Pacient – klient nebo partner?, která se konala 19.–21. září v pražském hotelu Pyramida.

Ústředním tématem konference bylo kromě problematiky ošetřovatelské péče a posilování role pacienta v systému zdravotnictví především vyhlášení nových akreditačních standardů SAK pro nemocnice.
„Nové akreditační standardy v sobě zahrnují nejen resortní bezpečnostní cíle, čímž posilují garanci bezpečí pacientů v rámci akreditačního šetření, ale do větší hloubky se věnují ochraně práv pacientů i jejich edukaci. Dále detailněji popisují požadavky na hodnocení nutričního stavu pacientů, jejich soběstačnosti, ale také bolesti,“ shrnul pro Zdravotnické noviny D. Marx s tím, že v oblasti správní nové standardy současně mnohem konkrétněji formulují požadavky na bezpečí prostor, ve kterých se zdravotní péče poskytuje.
„Nově též v souladu se zahraničními trendy zavádíme jasnou specifikaci typu indikátoru kvality péče sledované v daném zdravotnickém zařízení, a to tak, že stanovujeme oblasti, ve kterých vždycky musí nějaký měřitelný parametr existovat. To je například chirurgická péče, spokojenost pacientů, stížnostní agenda a další,“ doplnil. Podle jeho slov se ale nemocnice žádných dramatických změn bát nemusejí: „Nemyslím si, že změny standardů budou pro zdravotnická zařízení nějak revoluční. Vycházejí spíše z logiky toho, že zvyšování kvality je nikdy neukončený a kontinuální proces,“ uvedl D. Marx a dodal, že SAK se při jejich tvorbě snažila vycházet z minulých zkušeností a pomoci nemocnicím s metodikou a naplňováním jednotlivých povinností. „Zpřísňujeme úpravu zejména těch oblastí, které mohou bezprostředně ohrozit pacienta, jako je management léčiv nebo anesteziologická péče,“ zdůraznil.

Standardy jsou otevřeny připomínkám

„Tohle byla a stále je premiéra nových standardů, kterou lze charakterizovat jako jakési extendované připomínkové řízení,“ vysvětlil D. Marx. Dodal, že předpokládá, že účastníci semináře, kterými jsou jak konzultanti a auditoři SAK, tak osoby zabývající se kvalitou v jednotlivých zdravotnických zařízeních, pomohou svými dotazy, připomínkami a návrhy změn doladit konečnou verzi. „Tuto finální verzi poté odešleme v horizontu dvou, tří týdnů na ministerstvo zdravotnictví k registraci a standardy zveřejníme teprve tehdy, až budou ministerstvem registrovány v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,“ sdělil.
Závěrem D. Marx upozornil, že podstatná změna nastala i v oblasti řídících procesů. U nových standardů je podle něj mnohem přesněji popsána odpovědnost vrcholového managementu každého zdravotnického zařízení. Zdůraznil, že bezpečí pacientů není jen záležitostí oddělení kvality či dokonce jednotlivce, ale je to odpovědnost celého personálu. „Nemocnici nestačí mít nějaký papír a dobrého kvalitáře. Naším cílem je zavést v celé instituci kulturu kvality a bezpečí, tedy aby každý, profesorem chirurgie počínaje a uklízečkou konče, měl svou odpovědnost, aby pacient byl v bezpečí a byla mu poskytnuta kvalitní zdravotní péče,“ uzavřel.