Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK

12.07.2017

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo. Akreditácia Spojenej akreditačnej komisie (SAK) garantuje, že zdravotnícke zariadenia sa riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií.


Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK


Bratislava 11. júla 2017


Štandardizácia postupov sa tak týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či pobytom pacienta v zariadení. Začína už od príchodu pacienta a trvá až po jeho vyliečenie či stanovenie liečby. Ďalším zariadením, ktoré plánuje skupiny ProCare a Svet zdravia zaradiť do tohto procesu, je nemocnica novej generácia v Michalovciach.

 

Více fotografií z předávání certifikátu naleznete na facebookových stránkách SAK.


Akreditácia je platná nasledujúce tri roky, následne sa celý proces hodnotenia opakuje. Pre získanie akreditácie musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať štandardizované postupy pri liečbe, ale aj pri nakladaní s odpadmi, manažmente budovy, pri bezpečnostných a hygienických opatreniach, či pri krízových situáciách. Napríklad nemocnica ProCare Medissimo zaviedla kontrolné listy na operačné sály (checklisty), unikátnu identifikáciu pacientov pomocou náramkov a kompletne prepracovala systém nahlasovania nežiadúcich udalostí.
„Keď hovoríme o poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti, nechceme, aby to bola iba fráza. Vďaka tejto akreditácii sme ešte lepšie definovali a zaviedli potrebné procesy, ktorých cieľom je oveľa vyššia bezpečnosť pre našich pacientov a súčasne aj ochrana našich zamestnancov. Prvá fáza sa začala ešte v októbri 2016. Počas posledných mesiacov sme prepracovali medicínske, ošetrovateľské a prevádzkové postupy, s ktorými pacienti prichádzajú do kontaktu čo i len okrajovo. Naďalej máme ambíciu, aby akreditáciou postupne prešli všetky naše zariadenia v ambulantnej aj v nemocničnej sfére. Tou najbližšou bude nemocnica novej generácie v Michalovciach, ktorú otvárame už v januári 2018,“ zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.
Prvé tri polikliniky, ktoré sa stali v januári minulý rok držiteľmi najvyššej akreditácie SAK, sú Poliklinika Central a Poliklinika Betliarska v Bratislave a Poliklinika Košice na sídlisku KVP. Jedným z pozitívnych výsledkov je aj medziročne nižší počet sťažností, respektíve vyššia miera pozitívnej spätnej väzby zo strany pacientov.
Spojená akreditačná komisia (SAK) vznikla v roku 1998 v Českej republike, kde jej procesom akreditácie prešlo 143 zdravotníckych zariadení, z toho viac ako 100 nemocníc (napr. Fakultná nemocnica Motol, Všeobecná fakultná nemocnica Praha, Fakultná nemocnica Ostrava, Fakultná nemocnica Hradec Králové). Jej poslaním je zvyšovanie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizácie postupov, poradenských aktivít a publikačnej činnosti.
Medzi jej hlavné činnosti patrí vydávanie akreditačných štandardov pre zdravotnícke zariadenia vrátane podrobnej metodiky, poradenstvo pri procese akreditácie, špecifikácii metodiky, či pri vytváraní vnútorných noriem a organizácia vzdelávacích podujatí zameraných na problematiku kvality zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov. SAK vydáva vlastné akreditačné štandardy, ktoré vychádzajú z medzinárodných štúdií rizík (napr. WHO) a ďalej zo skúseností americkej Joint Commission International Accreditation (JCIA). Tieto štandardy sú vždy v súlade s lokálnou legislatívou, častokrát sú však ešte prísnejšie. S JCIA veľmi úzko spolupracuje SAK dodnes.

 

O ProCare
My v ProCare sa usilujeme o to, aby sme ľuďom na Slovensku prinášali čoraz kvalitnejší a komplexnejší servis, vďaka čomu šetríme čas našich pacientov. Nastavujeme systém spolupráce medzi lekármi tak, aby sme skrátili lehoty na diagnostiku zdravotného stavu.
Sieť ProCare tvorí 12 zdravotníckych zariadení po celom Slovensku. Pacienti môžu využívať celoročnú osobnú starostlivosť s nadštandardnými službami, množstvo benefitov, starostlivosť špičkových lekárov a špecializované vyšetrenia s najdostupnejšími termínmi. Lebo pre nás v ProCare je zdravie Slovákov na prvom mieste.