Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

15.05.2018

Funkční a dokladovatelný systém řízení zdravotnického zařízení je jedním ze základních předpokladů efektivní právní ochrany. Čím složitější je organizační a personální struktura, tím vyšší jsou nároky na identifikaci, propojení a kontrolu jednotlivých procesů. V tomto kontextu sehrává řízení kvality a bezpečí se svým přímým zacílením na standardizaci procesů, interní auditní činnost a včasnou identifikaci a prevenci rizik nezastupitelnou roli.

 

Úspěch či neúspěch je velmi často přímo úměrný odborným, organizačním a komunikačním schopnostem manažera kvality. Vzhledem k tomu, že systém řízení kvality a bezpečí zasahuje téměř do všech procesů organizace, bývá pozice manažera kvality často nesprávně chápána.

 

Seminář si klade za cíl přiblížit účastníkům skutečnou roli manažera kvality, jeho ovlivnitelný prostor a vazbu řízení kvality na oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

 

Termín:                 15.05.2018

Časová dotace:   od 9.30 do 16.00 hod. (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání:       3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10, učebna 525

Lektoři:                  MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková

Cílová skupina:    Manažeři kvality, interní auditoři, osoby připravující se na pozici manažera
                               kvality a všichni zaměstnanci zainteresovaní na řízení kvality

Cena:                    1080,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:      účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program

  • Systém řízení kvality ve vazbě na trestněprávní odpovědnost
  • Role manažera kvality v kontextu 8 základních principů kvality
  • Metodické řízení kontra přímé řízení
  • Základní role manažera kvality (metodická, koncepční, koordinační, sjednocující, komunikační, edukační)
  • Ovlivnitelný a neovlivnitelný prostor – za co skutečně manažer kvality odpovídá (matice odpovědnosti)
  • Pravidla správného delegování
  • 7 pravidel úspěšného manažera

 

PŘIHLÁŠKA ZDE