Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

04.06.2018

Informace jsou znamením dnešní doby. Počet produkovaných dat velmi rychle narůstá a nejsou-li smysluplně transformována v potřebné informace a ty efektivně řízeny, tedy distribuovány pouze uživatelům, kterým jsou určeny, stávají se stresorem a s narůstajícím počtem dat přímo úměrně roste chaos, který je klíčovým faktorem pro snižování právního bezpečí.

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s klíčovými daty, která by z hlediska kvality a bezpečí měla být řízena, analyzována a vyhodnocována. Součástí semináře je rovněž zaměření na nejcitlivější data, která obsahuje zdravotnická dokumentace.

 

Termín:                 04.06.2018

Časová dotace:   od 10.00 do 16.30 hod. (registrace účastníků od 9.30 hod)

Místo konání:       3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10, učebna 525

Lektoři:                 MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková

                                    Cílová skupina:    Manažeři kvality, interní auditoři, linioví manažeři a pracovníci zainteresovaní na řízení kvality

Cena:                   1080,- Kč včetně 21% DPH,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:      účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program:

  • Trestněprávní odpovědnost a její dopady pro oblast řízení informací
  • Oblast řízení bezpečí a její klíčové informace – procesní informační mapa (která data sbírat a co s čím souvisí)
  • Sběr dat o bezpečnostních rizicích a jejich transformace v informace (validita sbíraných dat, metodika sběru a zpracování dat, odpovědnosti, řízená distribuce informací) …
  • ZD a její role v řízení informací – nejčastější chyby
  • Obsahová a formální stránka lékařské dokumentace
  • Obsahová a formální stránka ošetřovatelské dokumentace
  • Obsahová formální stránka dokumentace ostatních profesních skupin

 

PŘIHLÁŠKA ZDE