Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.


12.07.2017
Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo. Akreditácia Spojenej akreditačnej komisie (SAK) garantuje, že zdravotnícke zariadenia sa riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií.


12.07.2017
Prvá slovenská nemocnica dostala certifikát kvality

Na Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality.


12.06.2017
9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky pořádá již devátý ročník odborné konference, tentokrát s názvem „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“.

Anketa

Archív anket »

Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

30.10.2017

Spojená akreditační komise, o.p.s.
pořádá
seminář

Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!
(účast možná pouze pro zaměstnance poskytovatelů zdravotní péče, akreditovaných nebo se připravujících na akreditaci SAK, o.p.s.)

 

Termín konání:         30.10.2017
Místo konání:            3. LF UK Ruská 87, Praha 10

Čas konání:               9.00 -  15.00 hod.
                                   (8.30 – 9.00 registrace účastníků)
Lektoři:                      MUDr. David Marx, Ph.D.,

                                   Ing. Gabriela Franková,

                                  JUDr. Lucie Široká
Cena:                        680,-Kč včetně DPH - cena zahrnuje
                                  účastnický poplatek a malé
                                  občerstvení


Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci?

 

Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

 

Program:
08.30 – 09.00        Registrace účastníků
09.00 – 11.00        Blok I - MUDr. David Marx, PhD., SAK,
                              o.p.s.
                              • Potřebujeme dokumentaci aneb 
                                krátká rekapitulace

                                 o Pozitiva a negativa dokumentování
                                    procesů v kostce
                              • Časté chyby vedoucí k nárůstu
                                 administrativy

                                 o Kasuistiky z českých nemocnic
                               • Redukovat za každou cenu?
                                 o Nesystémová redukce a rizika s tím
                                    spojená
                                 o Můžeme zrušit zcela ošetřovatelskou
                                    dokumentaci?
                                 o Co je a co není zásadní?
                                 o Jak efektivně minimalizovat?
11.00 – 11.15        Diskuse k tématu
11.15 – 12.15        Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK, o.p.s.
                               • Minimální požadavky SAK na
                                 dokumentování procesů

                                 o Interpretace dle standardů SAK aneb
                                    co minimálně musíte mít
12.15 – 12.45       Přestávka na občerstvení
12.45 – 13:45       Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK,
                             o.p.s.
                             • Nadstavba dle konkrétních
                               podmínek aneb co potřebují navíc
                               poskytovatelé zdravotní péče
                             • Indikátory kvality – minimalistická varianta

                               o Co je obligatorní dle SAK
                               o Jak sbírat, analyzovat a interpretovat data
13.45 – 14.00      Diskuse k tématu
14:00 – 15:00      Blok III – JUDr. Lucie Široká, Centrum zdravotnického práva
                            PF UK v Praze
                            • Co na to právník?
                               o Kasuistiky z právní praxe
15:00                    Závěr semináře

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZDE