Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

16.04.2018

Více informací včetně termínů naleznete v tomto odkazu:

 

ODKAZ

 

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz „Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb“ umožňuje účastníkům kurzu:  

 • získat základní orientaci v problematice prevence a snížení rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče na jakémkoliv lůžkovém či ambulantním pracovišti nemocnice
   
 • seznámit se standardními opatřeními, které představují základní úroveň prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních a jejich používání je minimem při poskytování veškeré péče všem pacientům
   
 • seznámit se s izolačními opatřeními, která zabraňují kontaktnímu, kapénkovému nebo vzdušnému přenosu
   
 • seznámit se speciálními izolačními postupy, které zahrnují specifické situace spojené s infekcí, zejména epidemiologicky významnými organismy, jejichž šíření v rámci nemocnice představuje závažnou hrozbu pro nemocné
   
 • osvojit si v rámci ošetřovatelského procesu metody vyhodnocení rizika infekce, využití nových skórovacích systémů, používání elektronické zdravotnické dokumentace včetně IT technologií a používání bariérové ošetřovací techniky za účelem minimalizace rizika infekce u všech pacientů
   
 • osvojit si praktické dovednosti práce s pacientem ve standardním režimu k zabránění infekčních agens, postupy hygieny rukou včetně kontroly provedení ultrafialovou lampou, používání osobních ochranných prostředků, manipulaci s pomůckami, lůžkovinami, zacházení s odpadem a organizaci úklidu
   
 • osvojit si praktické dovednosti práce s pacientem v izolačních režimech, použití adekvátních pomůcek, včetně tréninku použití ochranných obleků s filtroventilační jednotkou při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

 

Určení certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám, zdravotnickým asistentům, záchranářům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, zdravotně-sociálním pracovníkům, minimálně s 3letou praxí ve zdravotnickém zařízení, kteří mají zájem o problematiku omezování přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče, o multidisciplinární pojetí péče se zaměřením na prevenci infekcí a chtějí získat nové zkušenosti.  

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou (24 hodin) a část praktickou (24 hodin), je rozložen do šesti dní. Na jeden vyučovací den připadá 8 vyučovacích hodin.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
15 účastníků na přímé výuce teoretické části. V průběhu praktické části budou vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu účastníci rozděleni do tří skupin pod vedením zkušených lektorů.