Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.

Anketa

Archív anket »

X. výroční odborná konference SAK

25.09.2018

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě

 

a bezpečí zdravotních služeb"

 

Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

 

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti
ministra zdravotnictví ČR v demisi Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha

 

a

 

ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

 

V plenární části konference vystoupí:

 

·        Příprava MZ v oblasti řízení kvality

Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

·        Personální kapacity ve zdravotnictví a demografický vývoj populace zdravotníků

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS 

·        Ošetřovatelská dokumentace jako nikdy nekončící příběh

MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.

·        GDPR a poskytování zdravotních služeb

JUDr. Lucie Široká, Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze

·        Hodnocení vlivu externího hodnocení kvality a bezpečí aneb vyplatí se to?

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK

·        Jak mohou pomoci pacientské organizace?

Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma Help center

·        Zdravotnické přístroje – legislativa versus praxe

MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

 

Odpolední program (14:00 - 17:00) bude probíhat ve 3 sekcích, jejichž obsahem jsou následující okruhy:

  1. Zdravotnické prostředky a biomedicína
  2. Bezpečí prostředí
  3. Péče o zdravotníky a nezdravotnický personál a jejich podpora
  4. Vzdělávání v oblasti kvality a bezpečí
  5. Využití dat při zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče
  6. Kvalita, bezpečí a právo
  7. Kvalitní řízení - nutná podmínka řízení kvality

 

 

Definitivní program konference včetně sekcí bude zveřejněn na stránkách SAK, o.p.s., do 30. 6. 2018.

 

Registrace k aktivní účasti na konferenci:

Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: rw@sakcr.cz. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 13.5.2018.

Účastníci, jejichž presentace bude zařazena do sekcí nehradí účastnický poplatek.

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:


Standardní cena: 2 500 Kč včetně DPH - ON-LINE REGISTRACE ZDE
 

Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 1 850 Kč včetně DPH -

ON-LINE REGISTRACE ZDE
(při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).