Aktuality
25.09.2018
X. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"


Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

Anketa

Archív anket »

X. výroční odborná konference SAK

25.09.2018

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"

 

Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

 

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR

Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

  • Standardní cena: 2 500 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE

 

  • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 1 850 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).

 

Předběžný program:

8:30 - 9:30

Registrace

9:30 – 13:00

Plenární část

Přivítání a zahájení konference

MUDr. David Marx, Ph.D., SAK, o.p.s.

Příprava MZ v oblasti řízení kvality

Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Personální kapacity ve zdravotnictví a demografický vývoj populace zdravotníků

Doc. RNDr. Ladislav, Dušek, Ph.D., ÚZIS 

Ošetřovatelská dokumentace jako nikdy nekončící příběh

MUDr. David Marx, Ph.D., SAK, o.p.s.

GDPR a poskytování zdravotních služeb.

Mgr.et Mgr. Anna Nevečeřalová, Šustek&Co.

Hodnocení vlivu externího hodnocení

kvality a bezpečí aneb vyplatí se to?

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK

Jak mohou pomoci pacientské organizace?

Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma Help center

Zdravotnické přístroje – legislativa versus praxe

MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

Zdravotní pojišťovny a kritéria kvality – vize a realita
Ing. Ladislav Friedrich CSc., president Svazu zdravotních pojišťoven ČR

12:15 – 12:30

Diskuse

12:30 – 12:40

Vyhlášení výsledků

Celostátní soutěže o cenu Antonína Vejtasy

 

 

14:00 – 16:15

SEKCE I

Kultura bezpečí v českém zdravotnictví aneb je čeho se bát?

Alžběta Kantorová, Petr Michenka

Agresivita – fenomén současnosti aneb jak ji zvládat

Mgr. Lucie Mlatečková, Miloš Valášek, Milan Herapát, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„Poslušně hlásím“ – nový koncept hlášení nežádoucích událostí v Hořovické nemocnici

Mgr. Blanka Hošková, Ing. Zdeněk Srb, Ing. Vlastimil Wagner, Mgr. Jitka Žaludová, Blanka Červenková,MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA, Nemocnice Hořovice a skupina Multiscan

Bezpečí pracovníků ve zdravotnictví

PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. Jan Bříza, CsC., Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Bod zlomu

Petr Karmazín, B.Sc., MBA, EMT, CM, ÚVN Praha

Já auditor

Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Ostrava

Je nejvyšší čas pečovat také o zaměstnance

Mgr. Ivana Králíčková, MHA, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Cesta k nekuřácké nemocnici

Mgr. Kateřina Mladá, ÚVN Praha

Profesionální komunikace a týmová spolupráce

PhDr. Petr Snopek, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, doc, PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

 

SEKCE II

Výskyt komplikací v souvislosti se zavedením PŽK jako indikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče

Bc. Veronika Ráczová, DiS., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Rozvoj paliativní péče v ÚVN Praha

Mgr. Lenka Gutová, Mgr. Václava Otcová

Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém zařízení sociální péče pro seniory

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Bc. Kamila Klimentová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Na vzdělávání zdravotnických pracovníků v klinických laboratořích nesmíme zapomínat

Ing. Bc. Lucie Svobodová, Mgr. Nina Müllerová, Fakultní nemocnice Plzeň

Praktická výuka všeobecných sester a péče o jejich motivaci pro budoucí práci ve zdravotnických zařízeních

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Kvalita péče a vysokoškolské kvalifikační práce

Mgr. Zuzana Červenková, Mgr. Michal Kopecký, Fakulta zdravotnických studií, Universita Pardubice

Týmová práce – klíč k udržení sester?

Ing. Lenka Kučerová, Fakultní nemocnice Motol

Práce s daty aneb jak měřit kvalitu?

Ing. Gabriela Franková, SAK, o.p.s.

Analýza indikátorů akreditačních standardů

Ing. Radek Wiltavský, SAK, o.p.s.

 

Sekce III – v gesci České společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Informační technologie pro perioperační péči z pohledu anesteziologa

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., KARIM VFN a ILF UK, KBT FBMI ČVUT

Zkušenosti s využitím biomedicínských techniků a inženýrů v různých typech zdravotní péče

Bc. Michaela Papežová, DiS., ČSBMILI ČLS JEP

Pregraduální a postgraduální vzdělávání biomedicínských techniků a inženýrů

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA, ÚHKT Praha

Má GDPR i pozitivní dopady na soukromé subjekty?

Ing. Milan Škrdlena, výkonný ředitel Medsol s.r.o.

Řízení kvality (nejen) ve zdravotnických projektech

Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel Equica a.s.