12.07.2017

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo.

12.07.2017

Na Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality.

06.04.2017

D. Marx je riaditeľom Spojenej akreditačnej komisie ČR, ktorá hodnotí nemocnice. Vlani pridelila certifikát kvality a bezpečnosti aj trom slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

XI. výroční odborná konference SAK

30.09.2019

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"

 

Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.

 

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR

Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha, pod záštitou a za osobní účasti ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, MBA a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

Letošní konference je věnovaná desátému výročí vydání Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – aktuálnímu stavu plnění tohoto Doporučení v ČR budou věnována vystoupení reprezentantů státní správy ve zdravotnictví v čele s ministrem zdravotnictví ČR a řady odborníků zabývajících se různými aspekty řízení bezpečí zdravotní péče.

 

V plenární části vystoupí:

 • Zahjení konference, úvodní slovo 
  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

     MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Státního zdravotního ústavu

 

 • Mgr. et Mgr Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

 

 • Bezpečí ve zdravotnictví – kde jsme a kam dál?

  MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise

 

 • Prevence a kontrola infekci v českých nemocnicích po deseti letech... MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

 

 • Bezpeční a kvalita ve zdravotnictví v mezinárodním a národním kontextu 

  MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví

 

 • Systém hlášení nežádoucích událostí v ČR - současný stav a možný rozvoj

  doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR

 

 • Pohled ZP MV ČR na bezpečí svých pojištěnců v lůžkových zdravotnických zařízeních
  MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka Úseku zdravotnického Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

 

 • Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za HAI

​     JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Advokátní kancelář Šustek & Co.

 

 • Proč se Kraj Vysočina věnuje řízení bezpečí při poskytování zdravotní péče?
  Mgr. Soňa Měrtlová, vedoucí Odboru zdravotnictví Kraje Vysočina

 

Nedílnou součástí konference budou prezentace zkušeností zástupců zdravotnických zařízení – letos ve třech oblastech:

 

Sekce I. - Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí

V rámci sekce budou prezentovány zkušenosti s aplikací Doporučení Rady Evropské unie ve zdravotnických zařízeních ČR a budou formou workshopu, moderovaného MUDr. Vlastimilem Jindrákem, diskutovány aktuální metodiky ke kontrole a snižování infekcí ve zdravotnických zařízeních.

 

Sekce II. - Řízení bezpečí zdravotní péče

Sekce je zaměřena na ukázky dobré praxe zdravotnických zařízení v oblasti včasné identifikace a efektivního řízení a snižování rizik spojených se zdravotní péčí.

 

Sekce III. - Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika

Sekce probíhá v gesci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a budou v jejím rámci prezentovány zkušenosti a novinky z uvedené oblasti.

 

Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: . Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 7.6.2019.

Účastníci, jejichž prezentace bude zařazena do sekcí nehradí účastnický poplatek.

 

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

 

 • Standardní cena: 2 500 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE

 

 • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 1 850 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).