12.07.2017

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo.

12.07.2017

Na Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality.

06.04.2017

D. Marx je riaditeľom Spojenej akreditačnej komisie ČR, ktorá hodnotí nemocnice. Vlani pridelila certifikát kvality a bezpečnosti aj trom slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

XI. výroční odborná konference SAK

30.09.2019

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"

 

Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.

 

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

 

  • Standardní cena: 2 500 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE

 

  • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 1 850 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).

 

  • Vstup pouze na odpolední III. sekci biomedicínského inženýrství od 14:00
  • Cena pouze 850 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE

 

 

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR

Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha, pod záštitou a za osobní účasti ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, MBA a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

Letošní konference je věnovaná desátému výročí vydání Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – aktuálnímu stavu plnění tohoto Doporučení v ČR budou věnována vystoupení reprezentantů státní správy ve zdravotnictví v čele s ministrem zdravotnictví ČR a řady odborníků zabývajících se různými aspekty řízení bezpečí zdravotní péče.

PLENÁRNÍ ČÁST – KONFERENČNÍ SÁL

 

Přivítání a zahájení konference

MUDr. Ivan Staněk, předseda správní rady SAK

Zahájení konference, úvodní slovo

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Státního zdravotního ústavu

Měření kvality zdravotní péče

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR

Proč se Kraj Vysočina věnuje řízení bezpečí při poskytování zdravotní péče?
Mgr. Soňa Měrtlová, vedoucí Odboru zdravotnictví Kraje Vysočina

Bezpečí ve zdravotnictví – kde jsme a kam dál?

MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.

Prevence a kontrola infekci v českých nemocnicích po deseti letech...

MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

Systém hlášení nežádoucích událostí v ČR – současný stav a možný rozvoj

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.,
Vedoucí oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR

Nástroje měření a benchmarkingu kvality

MUDr. Pavel Hroboň, M.S., MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D., Advance Healthcare Institute 

Bezpeční a kvalita ve zdravotnictví v mezinárodním a národním kontextu.

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví

Pohled ZP MV ČR na bezpečí svých pojištěnců v lůžkových zdravotnických zařízeních
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka Úseku zdravotnického Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za HAI

Advokátní kancelář Šustek & Co.

 

 

Sekce I. - Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí

V rámci sekce budou prezentovány zkušenosti s aplikací Doporučení Rady Evropské unie ve zdravotnických zařízeních ČR a budou formou workshopu, moderovaného MUDr. Vlastimilem Jindrákem, diskutovány aktuální metodiky ke kontrole a snižování infekcí ve zdravotnických zařízeních.

14:00 – 15:30

WORKSHOP, diskuze

MUDr. Vlastimil Jindrák
vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

15:30 – 15:45

Epidemie spalniček ve FNO v období 2017–2019

Mgr. Zuzana Sněhotová, Fakultní nemocnice Ostrava

15:45 – 16:00

Prevence infekcí – desetileté zkušenosti

RNDr. Eva Šťastná, SMN a.s., Nemocnice Přerov, Agel

16:00 – 16:15

Klinický management kvality péče u pacientů
se stafylokokovou bakteriémií v ÚVN

MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, Mgr. Ivana Koudelková, MBA, ÚVN Praha

16:15 – 16:30

Testování dezinfekční účinnosti při opakovaně pozitivních stěrech z prostředí

Mgr. Zdenka Šálková, Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Bílina

16:30 – 16:45

Surveillance katétrových infekcí krevního řečiště na ARO ONK, a.s.

- teorie a praxe

MUDr. Jaroslava Jirků, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

16:45 – 17:00

Indikátory kvality v prevenci a kontrole infekcí v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. 

MUDr. Josef Scharfen, CSc., Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

 

 

Sekce II. - Řízení bezpečí zdravotní péče

Sekce je zaměřena na ukázky dobré praxe zdravotnických zařízení v oblasti včasné identifikace a efektivního řízení a snižování rizik spojených se zdravotní péčí.

14:00 – 14:30

The interior design of psychiatric care – A dichotomy between safety
and healing environments?

Franz James, Heal Safe Interiör, Švédsko

14:30 – 14:45

Využitie moderných informačných technológií pri zvyšovaní bezpečnosti pacientov v procese podávania transfúznych liekov

PhDr. Martina Lásková, MPH, MUDr. Peter Rovder, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

14:45 – 15:00

Management rizik – spolupráce při plnění akreditačních požadavků

Ing. Pavel Burda, Ing. Kristina Krausová, AGEL a.s.

15:00 – 15:15

Krizová připravenost a kvalita a ve zdravotnictví

Ing. Václav Fišer, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

15:15 – 15:30

Audit outsourcovaných služeb poskytovaných servírkami ve FN Motol

Mgr. Blanka Vurmová a Mgr. Jana Hrončeková, FN Motol

15:30 – 15:45

Zefektivnění procesu bezpečné medikace, přípravy a podávání cytostatik
a biologické léčby cestou nové softwarové podpory

Mgr. Lucie Mlatečková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

15:45 – 16:00

Systém hlášení RDG neshod v ONK, a.s

Bc. Petr Neumann, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

16:00 – 16:15

Možnosti automatizované surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí

Mgr. Jakub Kozák, Datlowe, s.r.o.

 

Sekce III. - Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika

Sekce probíhá v gesci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a budou v jejím rámci prezentovány zkušenosti a novinky z uvedené oblasti.

Elektronická zdravotní dokumentace z hlediska práva

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová

Elektronizace zdravotnictví – anesteziologické informační systémy

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH, VFN, FBMI ČVUT

Znalost, zodpovědnost a bezpečnost ve zdravotnických zařízeních – případová studie z Kambodži

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., FBMI ČVUT

Nové trendy zlepšování kvality péče v dětské medicíně

Ing. Petr Kudrna, Ph.D., FBMI ČVUT

Jak „ukrást“ nemocniční informační systém

Ing. Michal Chobot, Tifit, s.r.o.

Diskuze k tématu elektronizace zdravotnictví