Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Konference Legislativní změny ve zdravotnictví

Panelisté (zpředu) JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D. a MUDr. David Marx, Ph.D.
24.11.2011

Žijeme v turbulentní době, jejíž dopady se nevyhýbají ani resortu zdravotnictví. Nová koncepce, úsporné balíčky a celá řada připravovaných legislativních změn, které se zásadním způsobem dotknou všech zdravotnických zařízení bez ohledu na spektrum poskytované péče či formu jejich vlastnictví. Je třeba si uvědomit, že právě změny jsou tím zásadním nástrojem k prověření funkčnosti, efektivity a stability jakéhokoliv řídicího systému, systém pro zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb nevyjímaje. Aby byl tento test kvality pro akreditovaná zařízení úspěšný, připravili jsme pro Vás malý přehled zásadních legislativních změn, které bude třeba do systému zapracovat, a to včetně možnosti diskuse s předními odborníky z oblasti zdravotnického práva.

 

Datum konání: 24.11.2011

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
nám. Curieových 7, Praha 1, místnost č. 120

Cena: vstup zdarma

 

Program konference:

09.15 – 09.45 Registrace

09.45 – 10.00 Zahájení konference
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.,
vedoucí Centra zdravotnického práva PF UK,
MUDr. David Marx, Ph.D.,
ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s.

10.00 – 10.15 Přehled legislativních změn ve zdravotnictví za rok 2011
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

10.15 - 11.00 Nový zákon o zdravotnických službách (dále jen ZZS)

JUDr. Lucie Široká

11.00 – 11.15 Pojem lege artis a jeho nová koncepce podle ZZS

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

11.15 – 11.45 Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb podle ZZS
MUDr. David Marx, Ph.D.

11.45 – 12.15 Legislativní změny ve veřejném zdravotním pojištění

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

12.15 – 12.30 Návrh nového občanského zákoníku

JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.

12.30 – 13.20 Diskusní panel nad změnami ve zdravotnictví:
• JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
• JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
• MUDr. David Marx, Ph.D.
• JUDr. Lucie Široká
• JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
• MUDr. František Vlček, Ph.D.

13.20 Závěr konference

 

Prezentace ke stažení zde