Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Kvalita a bezpečí v následné a dlouhodobé péči

19.09.2011

Motto: „Proč opakovat chyby druhých?“

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. vydala v roce 2009 Národní akreditační standardy pro následnou a dlouhodobou péči s cílem rozšířit proces systematického zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnictví i do oblastí mimo akutní nemocniční péči. Pořádaná konference nabídla jednak metodické informace týkající se zavádění systémů procesního řízení do zdravotnických zařízení následné a dlouhodobé péče. Zároveň si přítomní posluchači měli možnost vyměnit svoje zkušenosti z řízení kvality v jednotlivých typech zařízení.
 

Zde si můžet stáhnout přednesené prezentace ve formátu PDF.

 

Zároveň jsme posluchačům slíbili videonahrávky těchto prezentací. V tuto chvíli řešíme, jak tyto objemné soubory na webu zveřejnit a brzy Vás budeme na tomto místě informovat.