Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Kvalita a bezpečí v následné a dlouhodobé péči

19.09.2011

Motto: „Proč opakovat chyby druhých?“

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. vydala v roce 2009 Národní akreditační standardy pro následnou a dlouhodobou péči s cílem rozšířit proces systematického zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnictví i do oblastí mimo akutní nemocniční péči. Pořádaná konference nabídla jednak metodické informace týkající se zavádění systémů procesního řízení do zdravotnických zařízení následné a dlouhodobé péče. Zároveň si přítomní posluchači měli možnost vyměnit svoje zkušenosti z řízení kvality v jednotlivých typech zařízení.
 

Zde si můžet stáhnout přednesené prezentace ve formátu PDF.

 

Zároveň jsme posluchačům slíbili videonahrávky těchto prezentací. V tuto chvíli řešíme, jak tyto objemné soubory na webu zveřejnit a brzy Vás budeme na tomto místě informovat.