Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Kvalitní řízení zdravotnických zařízení z hlediska národních akreditačních standardů SAK

František Vlček, zástupce ředitele SAK, při své přednášce.
16.05.2011

Postřehy ze semináře najdete v Archívu aktualit.

 

MOTTO: „Proč opakovat chyby druhých?“


I když systémy pro kontrolu a řízení kvality si již našly své místo v českém zdravotnictví, stále existují oblasti, jejichž napojení do systému je náročnější a provázeno opakujícími se chybami. Jak známo, každá chyba s sebou přináší vedle vyšší ekonomické a časové náročnosti především riziko ztráty motivace zaměstnanců. Proč se tedy nepoučit a proč opakovat chyby, které již dělal někdo před námi?


Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími problémy zjišťovanými konzultanty a auditory SAK při návštěvách zdravotnických zařízení.

 

Termín konání: pondělí 16. května 2011
Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6
Cena: 1 500,- Kč za osobu včetně DPH
 

Program:
09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.15 Zahájení

MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
10.15 – 11.00 Pravdy a mýty o řízení kvality ve zdravotnictví aneb "Jak na to?"

MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise
11.00 – 11.45 Zdravotnické prostředky a jejich nezastupitelná

role v řízení kvality a bezpečí

Ing. Martin Mayer, Nemocnice Na Homolce
11.45 – 12.15 Bezpečí prostředí – stěžejní a často opomíjené,

zkušenosti z národní a mezinárodní akreditace (SAK, JCI)

Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
12.15 – 13.00 Umíme identifikovat chyby v oblasti výživy?

Tamara Starnovská, Fakultní Thomayerova nemocnice
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 14.30 Stravovací provoz – latentní a závažné riziko

Ing. Antonín Vejtasa, auditor/konzultant Spojené akreditační komise
14.30 – 15.15 Umíme řídit kvalitu nebo jen plníme standardy?

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise
15.15 – 16.00 Akreditace - často kladené otázky a panelová diskuse

MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise

MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
16.00 Závěr semináře, předání osvědčení o účasti

 

Garanti semináře a organizační zajištění:
MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková