Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

Kvalitní řízení zdravotnických zařízení z hlediska národních akreditačních standardů SAK

František Vlček, zástupce ředitele SAK, při své přednášce.
16.05.2011

Postřehy ze semináře najdete v Archívu aktualit.

 

MOTTO: „Proč opakovat chyby druhých?“


I když systémy pro kontrolu a řízení kvality si již našly své místo v českém zdravotnictví, stále existují oblasti, jejichž napojení do systému je náročnější a provázeno opakujícími se chybami. Jak známo, každá chyba s sebou přináší vedle vyšší ekonomické a časové náročnosti především riziko ztráty motivace zaměstnanců. Proč se tedy nepoučit a proč opakovat chyby, které již dělal někdo před námi?


Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími problémy zjišťovanými konzultanty a auditory SAK při návštěvách zdravotnických zařízení.

 

Termín konání: pondělí 16. května 2011
Místo konání: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6
Cena: 1 500,- Kč za osobu včetně DPH
 

Program:
09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.15 Zahájení

MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
10.15 – 11.00 Pravdy a mýty o řízení kvality ve zdravotnictví aneb "Jak na to?"

MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise
11.00 – 11.45 Zdravotnické prostředky a jejich nezastupitelná

role v řízení kvality a bezpečí

Ing. Martin Mayer, Nemocnice Na Homolce
11.45 – 12.15 Bezpečí prostředí – stěžejní a často opomíjené,

zkušenosti z národní a mezinárodní akreditace (SAK, JCI)

Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
12.15 – 13.00 Umíme identifikovat chyby v oblasti výživy?

Tamara Starnovská, Fakultní Thomayerova nemocnice
13.00 – 14.00 Oběd
14.00 – 14.30 Stravovací provoz – latentní a závažné riziko

Ing. Antonín Vejtasa, auditor/konzultant Spojené akreditační komise
14.30 – 15.15 Umíme řídit kvalitu nebo jen plníme standardy?

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise
15.15 – 16.00 Akreditace - často kladené otázky a panelová diskuse

MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise

MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
16.00 Závěr semináře, předání osvědčení o účasti

 

Garanti semináře a organizační zajištění:
MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková