Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

Řízení lidských zdrojů v kontextu požadavků národních i mezinárodních standardů kvality

16.03.2011

Rozhovor s garantkou semináře Ing. Gabrielou Frankovou „O nové vzdělávací kurzy SAK je značný zájem” najdete v archívu aktualit.

 

 

MOTTO: „Proč opakovat chyby druhých?“

Řízení lidských zdrojů je v akreditačních systémech pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů věnována mimořádná pozornost. Je tomu tak s ohledem na možná závažná rizika, která s sebou tento proces, je-li nekvalitně ošetřen, může přinést. Řešení následků je vždy složitější a zdrojově náročnější než včasná identifikace a účinná prevence rizika. Našim cílem je pomoci Vám lépe se zorientovat v požadavcích akreditačních systémů (SAK, JCI) a vyhnout se nejčastějším chybám, které akreditaci provází (procesní plánování lidských zdrojů, adaptační proces, stanovení a hodnocení kompetencí, plán rozvoje na základě potřeb atd.).
 

Termín konání: 16. března 2011
Místo konání: Zasedací místnost 3. Lékařské fakulty University Karlovy, Ruská 87, Praha 10
Cena: 1100,- Kč za osobu včetně DPH

 

Program:
09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.15 Zahájení semináře
MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise
10.15 – 11.15 Minimální požadavky na řízení lidských zdrojů dle národních
a mezinárodních standardů kvality – interpretace procesního pojetí

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise
11.15 – 12.15 Kompetence – formalita nebo efektivní pomocník?
MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
12.15 – 13.00 Diskuse, workshop
13.00 – 13.45 Oběd
13.45 – 14.45 Řízení lidských zdrojů na jedničku – zkušenosti z národní
a mezinárodní akreditace (SAK, JCI)
Ing. Lenka Nétková, Fakultní nemocnice Ostrava
14.30 – 15.30 Nejčastější chyby v procesu řízení lidských zdrojů

v kontextu národní akreditace – zkušenosti a kasuistiky

z konzultací a akreditačních šetření SAK
MUDr. František Vlček, Spojená akreditační komise
15.30 – 16.00 Diskuse
16.00 – 16.15 Závěr semináře, předání osvědčení o účasti

 

Garanti semináře a organizační zajištění:
MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková