Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Řízení lidských zdrojů v kontextu požadavků národních i mezinárodních standardů kvality

16.03.2011

Rozhovor s garantkou semináře Ing. Gabrielou Frankovou „O nové vzdělávací kurzy SAK je značný zájem” najdete v archívu aktualit.

 

 

MOTTO: „Proč opakovat chyby druhých?“

Řízení lidských zdrojů je v akreditačních systémech pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů věnována mimořádná pozornost. Je tomu tak s ohledem na možná závažná rizika, která s sebou tento proces, je-li nekvalitně ošetřen, může přinést. Řešení následků je vždy složitější a zdrojově náročnější než včasná identifikace a účinná prevence rizika. Našim cílem je pomoci Vám lépe se zorientovat v požadavcích akreditačních systémů (SAK, JCI) a vyhnout se nejčastějším chybám, které akreditaci provází (procesní plánování lidských zdrojů, adaptační proces, stanovení a hodnocení kompetencí, plán rozvoje na základě potřeb atd.).
 

Termín konání: 16. března 2011
Místo konání: Zasedací místnost 3. Lékařské fakulty University Karlovy, Ruská 87, Praha 10
Cena: 1100,- Kč za osobu včetně DPH

 

Program:
09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.15 Zahájení semináře
MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditační komise
10.15 – 11.15 Minimální požadavky na řízení lidských zdrojů dle národních
a mezinárodních standardů kvality – interpretace procesního pojetí

Ing. Gabriela Franková, Spojená akreditační komise
11.15 – 12.15 Kompetence – formalita nebo efektivní pomocník?
MUDr. František Vlček, Ph.D., Spojená akreditační komise
12.15 – 13.00 Diskuse, workshop
13.00 – 13.45 Oběd
13.45 – 14.45 Řízení lidských zdrojů na jedničku – zkušenosti z národní
a mezinárodní akreditace (SAK, JCI)
Ing. Lenka Nétková, Fakultní nemocnice Ostrava
14.30 – 15.30 Nejčastější chyby v procesu řízení lidských zdrojů

v kontextu národní akreditace – zkušenosti a kasuistiky

z konzultací a akreditačních šetření SAK
MUDr. František Vlček, Spojená akreditační komise
15.30 – 16.00 Diskuse
16.00 – 16.15 Závěr semináře, předání osvědčení o účasti

 

Garanti semináře a organizační zajištění:
MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková