Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Nový zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. – I. část

23.02.2012

První ze tří právnických seminářů, které se věnují novému zákonu č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách, byl zaměřen na vlastní strukturu zákona,  postavení pacienta, jeho práva a povinnosti ve vztahu k poskytovateli zdravotních služeb a další aspekty jako např. informovaný souhlas, hospitalizaci bez souhlasu, použití donucovacích prostředků, zápis do zdravotnické dokumentace atd.

 

Přednáška byla koncipována s důrazem na případné vazby legislativních změn na naplňování požadavků Národních akreditačních standardů SAK, o.p.s.

 

 

Materiály prezentované na seminářích jsou dostupné na tomoto odkazu.