Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Předání ocenění ve FN Ostrava

autor foto: Tomáš Oborný, FNO
14.12.2012

  Fakultní nemocnice Ostrava zvolila Spojenou akreditační komisi svou nejlépe hodnocenou externí spolupracující organizací.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava předal ocenění v kategorii Nejlepší externí spolupracující organizace. Za Spojenou akreditační komisi jej převzal předseda správní rady MUDr. Ivan Staněk, MBA.

 

V ostravské fakultní nemocnici pořádají volbu nejlepších zaměstnanců včetně externí spolupracující organizace každoročně od roku 2008. Se Spojenou akreditační komisí spolupracuje už řadu let. Fakultní nemocnice Ostrava byla v roce 2007 první fakultní nemocnicí, která získala akreditaci SAK.