Jste zde:  Hlavní strana  -»  Proběhlé akce  -»  Rok 2013
Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Proběhlé akce SAK - Rok 2013

13.06.2013
Seminář Bezpečná medikace

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR.  

04.06.2013
Seminář "Kvalita a bezpečí zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb", Brno 4. 6. 2013

Ve spolupráci s NCO NZO zorganizovala SAK první seminář svého druhu, zaměřený na řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v zařízení sociálních služeb. Kromě zajímavých sdělení zástupců státní zprávy, SAK i zařízení, která se již do řízení kvality zdravotní péče pustila, deklarovala SAK také jasný záměr spustit akreditaci kvality zdravotní péče v sociálních službách. Do konce roku budou vydány standardy, dle kterých bude hodnocení probíhat a rovněž spuštěn program edukačních a konzultačních aktivit určený pro ty poskytovatele sociálních služeb, kteří budou mít zájem prvky řízení kvality a bezpečí do svých zdravotnických provozů implmentovat.

30.05.2013
"Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. a jak na to", Ostrava, Praha, Brno

U příležitosti vydání 3. revize akreditačních standardů SAK pro nemocnice pořádala Spojená akreditační komise, o.p.s. v roce 2013 v Ostravě, v Praze a v Brně seminář "Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. a jak na to". Cílem semináře bylo podrobně seznámit zástupce jak již akreditovaných zdravotnických zařízení, tak i těch, která se na akreditaci teprve chystají, se změnami standardů pro nemocnice a jejich interpretací. Seminář byl interaktivní a dal účastníkům možnost konzultovat problematiku aplikace standardů SAK ve svých zařízeních.

23.04.2013
Podpis smluv s Pardubickým krajem

Pardubický kraj pod vedením hejtmana MUDr. Martina Netolického Ph.D. se rozhodl akreditovat svoje nemocnice podle standardů Spojené akreditační komise. Podpis smluv se Spojenou akreditační komisí proběhl 23. dubna 2013.

26.03.2013
Seminář "Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně", 26. 3. 2013

Spojená akreditační komise, o.p.s. uspořádala dne 26.3.2013 v prostorách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně celodenní seminář "Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně". Vzdělávací akce byla určena pro všeobecné sestry poskytující přímou ošetřovatelskou péči a jejím cílem bylo zdůraznění interdisciplinárního charakteru péče o potřeby nemocných, zejména ve spolupráci všeobecných sester s fyzioterapeuty a nutričními terapeuty.

25.03.2013
Seminář "Rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení", 25. 3. 2013

Seminář Spojenéí akreditační komise, o.p.s. "Rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení", konaný ve spolupráci s NCO NZO byl věnovaný problematice řízení rizik prostředí ve zdravotnickém zařízení. Cílem semináře bylo poukázat především na rizika, která zdánlivě přímo nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb, avšak mohou zásadně ovlivnit bezpečí pacientů, jejich blízkých a personálu zdravotnických zařízení.