Jste zde:  Hlavní strana  -»  Proběhlé akce  -»  Rok 2013
Aktuality
12.07.2017
Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo. Akreditácia Spojenej akreditačnej komisie (SAK) garantuje, že zdravotnícke zariadenia sa riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií.


12.06.2017
9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky pořádá již devátý ročník odborné konference, tentokrát s názvem „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“.


30.05.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Proběhlé akce SAK - Rok 2013

13.06.2013
Seminář Bezpečná medikace

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR.  

04.06.2013
Seminář "Kvalita a bezpečí zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb", Brno 4. 6. 2013

Ve spolupráci s NCO NZO zorganizovala SAK první seminář svého druhu, zaměřený na řízení kvality a bezpečí zdravotní péče v zařízení sociálních služeb. Kromě zajímavých sdělení zástupců státní zprávy, SAK i zařízení, která se již do řízení kvality zdravotní péče pustila, deklarovala SAK také jasný záměr spustit akreditaci kvality zdravotní péče v sociálních službách. Do konce roku budou vydány standardy, dle kterých bude hodnocení probíhat a rovněž spuštěn program edukačních a konzultačních aktivit určený pro ty poskytovatele sociálních služeb, kteří budou mít zájem prvky řízení kvality a bezpečí do svých zdravotnických provozů implmentovat.

30.05.2013
"Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. a jak na to", Ostrava, Praha, Brno

U příležitosti vydání 3. revize akreditačních standardů SAK pro nemocnice pořádala Spojená akreditační komise, o.p.s. v roce 2013 v Ostravě, v Praze a v Brně seminář "Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. a jak na to". Cílem semináře bylo podrobně seznámit zástupce jak již akreditovaných zdravotnických zařízení, tak i těch, která se na akreditaci teprve chystají, se změnami standardů pro nemocnice a jejich interpretací. Seminář byl interaktivní a dal účastníkům možnost konzultovat problematiku aplikace standardů SAK ve svých zařízeních.

23.04.2013
Podpis smluv s Pardubickým krajem

Pardubický kraj pod vedením hejtmana MUDr. Martina Netolického Ph.D. se rozhodl akreditovat svoje nemocnice podle standardů Spojené akreditační komise. Podpis smluv se Spojenou akreditační komisí proběhl 23. dubna 2013.

26.03.2013
Seminář "Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně", 26. 3. 2013

Spojená akreditační komise, o.p.s. uspořádala dne 26.3.2013 v prostorách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně celodenní seminář "Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně". Vzdělávací akce byla určena pro všeobecné sestry poskytující přímou ošetřovatelskou péči a jejím cílem bylo zdůraznění interdisciplinárního charakteru péče o potřeby nemocných, zejména ve spolupráci všeobecných sester s fyzioterapeuty a nutričními terapeuty.

25.03.2013
Seminář "Rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení", 25. 3. 2013

Seminář Spojenéí akreditační komise, o.p.s. "Rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení", konaný ve spolupráci s NCO NZO byl věnovaný problematice řízení rizik prostředí ve zdravotnickém zařízení. Cílem semináře bylo poukázat především na rizika, která zdánlivě přímo nesouvisí s poskytováním zdravotních služeb, avšak mohou zásadně ovlivnit bezpečí pacientů, jejich blízkých a personálu zdravotnických zařízení.