Aktuality
30.09.2019
XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

 

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče (Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"


Konference proběhne 30. 9. 2019
od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.


11.04.2019
Odborná konference ProCare a Sveta zdravia - Každý deň k vyššej kvalite

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 proběhla v hotel Bellevue ve Vysokých Tatrách na Slovensku odborná konference ProCare a Sveta zdravia pod názvem Každý deň k vyššej kvalite.

Anketa

Archív anket »

Seminář Bezpečná medikace

13.06.2013

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR. Seminář byl rozdělen do třech na sebe navazujících částí.
V první části byla vedle koncepčního doporučení k zajištění služby klinického farmaceuta v rozdílných typech zdravotnických zařízení prezentována metodika práce oddělení klinické farmacie při optimalizaci farmakoterapie pacienta. ČOSKF usiluje o systémové a standardizované nastavení podmínek, které povedou k postupnému zvyšování úrovně bezpečnosti farmakoterapie ve zdravotnických zařízeních.
SAK ve svém sdělení zdůraznila a okomentovala novinky v akreditačních standardech, které se týkají bezpečného podávání medikace a hlášení mimořádných událostí spojených s podáváním medikace ve zdravotnických zařízeních.
V druhé části zazněly příspěvky ukazující na praktické zkušenosti se zavedením služby klinického farmaceuta v konkrétních zdravotnických zařízeních různého typu: velká fakultní nemocnice (VFN Praha), velká nefakultní nemocnice (NNB Praha) a fakultní akreditovaná nemocnice (ÚVN Praha). Na příkladech bylo ukázáno, jak oddělení klinické farmacie pracuje a také, jaké je schopno přinést výstupy jednak na úrovni optimalizace farmakoterapie konkrétního pacienta, jednak na úrovni optimalizace standardů a postupů souvisejících s užíváním a podáváním medikace na lůžkových odděleních a jednak na úrovni funkčního nastavení procesů spojených s medikací pro celé zdravotnické zařízení.
V třetí části proběhla moderovaná panelová diskuze. Zúčastnil se jí vedle představitelů klinické farmacie i náměstek pro léčebně-preventivní péči ÚVN. Všichni diskutující se shodli na tom, že zařazení klinické farmacie do českého zdravotnického systému je jedním z důležitých nástrojů, který povede ke zvyšování úrovně bezpečnosti medikace, a tedy ke zvyšování kvality poskytované péče zdravotnických zařízení.
ČOSKF nastavuje podmínky pro rozvoj klinické farmacie v klinické praxi a tím otevírá absolventům farmaceutických fakult další perspektivu pro jejich profesionální růst. V diskuzi opakovaně zaznělo, že jedním z prvořadých úkolů ČOSKF bude zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných specialistů, kteří budou schopni realizovat standardní klinickofarmaceutickou péči pro všechny pacienty a standardní klinickofarmaceutický servis pro všechny lékaře ve zdravotnických zařízeních.

 

Získat více informací o ČSOKF, případně se blíže seznámit s metodikou práce oddělení klinické farmacie můžete též na stránkách odborné společnosti www.coskf.cz.