Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

12.06.2017

FOTOGRAFIE NALEZNETE NA FACEBOOKÝCH STRÁNKÁCH SAK.

 

Dne 12.6.2017 se konala v hotelu Pyramida v Praze 9. výroční konferenci SAK, tentokrát s názvem "Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017". Konference proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA

a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.
V plenární části konference vystoupil náměstek ministra zdravotnictví  prof. MUDr. Roman Prymul, CSc., Ph.D.a další pozvaní hosté.

 

Po obědové pauze následovaly letos 3 odborné sekce, což je rozdíl oproti letům minulým. Celkově bylo odprezentováno více než 30 odborných příspěvků různých témat. Speciální 3. sekce v gesci České společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky nabídla odborné příspěvky v oblasti biomedicíny.

 

 

Vysoký zájem o danou problematiku se letos projevil velmi hojnou účastí, která byla vyšší než v minulých letech.

 

Děkujeme všem účastníkům za projevený zájem a už nyní se budeme těšit na nadcházející ročník - jubilejní, jelikož Spojená akreditační komise bude slavit 20 let od svého založení a čeká nás X. výroční konference.