Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

12.06.2017

FOTOGRAFIE NALEZNETE NA FACEBOOKÝCH STRÁNKÁCH SAK.

 

Dne 12.6.2017 se konala v hotelu Pyramida v Praze 9. výroční konferenci SAK, tentokrát s názvem "Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017". Konference proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA

a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.
V plenární části konference vystoupil náměstek ministra zdravotnictví  prof. MUDr. Roman Prymul, CSc., Ph.D.a další pozvaní hosté.

 

Po obědové pauze následovaly letos 3 odborné sekce, což je rozdíl oproti letům minulým. Celkově bylo odprezentováno více než 30 odborných příspěvků různých témat. Speciální 3. sekce v gesci České společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky nabídla odborné příspěvky v oblasti biomedicíny.

 

 

Vysoký zájem o danou problematiku se letos projevil velmi hojnou účastí, která byla vyšší než v minulých letech.

 

Děkujeme všem účastníkům za projevený zájem a už nyní se budeme těšit na nadcházející ročník - jubilejní, jelikož Spojená akreditační komise bude slavit 20 let od svého založení a čeká nás X. výroční konference.