Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

30.05.2017

FOTO ZE SEMINÁŘE NAJDETE NA NAŠEM FACEBOOKU facebook.com/sakcrcz

 

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá seminář

Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

​(účast možná pouze pro zaměstnance zdravotnických zařízení,

akreditovaných u SAK, o.p.s.)


Termín konání: 30.5.2017
Místo konání:  Jelínkova posluchárna 3. LF UK
Ruská 87, Praha 10, 3. podlaží, č. dveří 327

Čas konání:    9.00 -  15.00 hod. (8.30 – 9.00 registrace účastníků)

Lektoři:           MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková, JUDr. Lucie Široká
Cena:             680,-Kč včetně DPH - cena zahrnuje účastnický poplatek a malé občerstvení

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci?
Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.


Program:
08.30 – 09.00        Registrace účastníků
09.00 – 11.00        Blok I - MUDr. David Marx, PhD., SAK, o.p.s.
                              • Potřebujeme dokumentaci aneb krátká rekapitulace
                                 o Pozitiva a negativa dokumentování procesů v kostce
                              • Časté chyby vedoucí k nárůstu administrativy
                                 o Kasuistiky z českých nemocnic
                               • Redukovat za každou cenu?
                                 o Nesystémová redukce a rizika s tím spojená
                                 o Můžeme zrušit zcela ošetřovatelskou dokumentaci?
                                 o Co je a co není zásadní?
                                 o Jak efektivně minimalizovat?
11.00 – 11.15        Diskuse k tématu
11.15 – 12.15        Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK, o.p.s.
                               • Minimální požadavky SAK na dokumentování procesů
                                 o Interpretace dle standardů SAK aneb co minimálně musíte mít
12.15 – 12.45       Přestávka na občerstvení
12.45 – 13:45       Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK, o.p.s.
                             • Nadstavba dle konkrétních podmínek aneb co potřebují navíc
                               poskytovatelé zdravotní péče
                             • Indikátory kvality – minimalistická varianta
                               o Co je obligatorní dle SAK
                               o Jak sbírat, analyzovat a interpretovat data
13.45 – 14.00      Diskuse k tématu
14:00 – 15:00      Blok III – JUDr. Lucie Široká, Centrum zdravotnického práva
                            PF UK v Praze
                            • Co na to právník?
                               o Kasuistiky z právní praxe
15:00                    Závěr semináře