Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

30.10.2017

 

Spojená akreditační komise, o.p.s.
pořádá
seminář

Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!
(účast možná pouze pro zaměstnance poskytovatelů zdravotní péče, akreditovaných nebo se připravujících na akreditaci SAK, o.p.s.)

 

Termín konání:         30.10.2017
Místo konání:            3. LF UK Ruská 87, Praha 10

Čas konání:               9.00 -  15.00 hod.
                                   (8.30 – 9.00 registrace účastníků)
Lektoři:                      MUDr. David Marx, Ph.D.,

                                   Ing. Gabriela Franková,

                                  JUDr. Lucie Široká
Cena:                        680,-Kč včetně DPH - cena zahrnuje
                                  účastnický poplatek a malé
                                  občerstvení


Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci?

 

Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

 

Program:
08.30 – 09.00        Registrace účastníků
09.00 – 11.00        Blok I - MUDr. David Marx, PhD., SAK,
                              o.p.s.
                              • Potřebujeme dokumentaci aneb 
                                krátká rekapitulace

                                 o Pozitiva a negativa dokumentování
                                    procesů v kostce
                              • Časté chyby vedoucí k nárůstu
                                 administrativy

                                 o Kasuistiky z českých nemocnic
                               • Redukovat za každou cenu?
                                 o Nesystémová redukce a rizika s tím
                                    spojená
                                 o Můžeme zrušit zcela ošetřovatelskou
                                    dokumentaci?
                                 o Co je a co není zásadní?
                                 o Jak efektivně minimalizovat?
11.00 – 11.15        Diskuse k tématu
11.15 – 12.15        Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK, o.p.s.
                               • Minimální požadavky SAK na
                                 dokumentování procesů

                                 o Interpretace dle standardů SAK aneb
                                    co minimálně musíte mít
12.15 – 12.45       Přestávka na občerstvení
12.45 – 13:45       Blok IIA - Ing. Gabriela Franková, SAK,
                             o.p.s.
                             • Nadstavba dle konkrétních
                               podmínek aneb co potřebují navíc
                               poskytovatelé zdravotní péče
                             • Indikátory kvality – minimalistická varianta

                               o Co je obligatorní dle SAK
                               o Jak sbírat, analyzovat a interpretovat data
13.45 – 14.00      Diskuse k tématu
14:00 – 15:00      Blok III – JUDr. Lucie Široká, Centrum zdravotnického práva
                            PF UK v Praze
                            • Co na to právník?
                               o Kasuistiky z právní praxe
15:00                    Závěr semináře