Aktuality
04.02.2019
Trénink manažera kvality a bezpečí, Praha 02-05/2019

Spojená akreditační komise, o.p.s. pořádá v termínu 02-05/2019 komplexní manažerský kurz „Trénink manažera kvality a bezpečí“


13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.

Anketa

Archív anket »

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

04.06.2018

Kapacita semináře naplněna. V případě zájmu o zařazení mezi náhradníky nás, prosím, informujte e-mailem na adrese rw@sakcr.cz

 

Informace jsou znamením dnešní doby. Počet produkovaných dat velmi rychle narůstá a nejsou-li smysluplně transformována v potřebné informace a ty efektivně řízeny, tedy distribuovány pouze uživatelům, kterým jsou určeny, stávají se stresorem a s narůstajícím počtem dat přímo úměrně roste chaos, který je klíčovým faktorem pro snižování právního bezpečí.

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s klíčovými daty, která by z hlediska kvality a bezpečí měla být řízena, analyzována a vyhodnocována. Součástí semináře je rovněž zaměření na nejcitlivější data, která obsahuje zdravotnická dokumentace.

 

Termín:                 04.06.2018

Časová dotace:   od 10.00 do 16.30 hod. (registrace účastníků od 9.30 hod)

Místo konání:       3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10, učebna 525

Lektoři:                 MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková

                                    Cílová skupina:    Manažeři kvality, interní auditoři, linioví manažeři a pracovníci zainteresovaní na řízení kvality

Cena:                   1080,- Kč včetně 21% DPH,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:      účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program:

  • Trestněprávní odpovědnost a její dopady pro oblast řízení informací
  • Oblast řízení bezpečí a její klíčové informace – procesní informační mapa (která data sbírat a co s čím souvisí)
  • Sběr dat o bezpečnostních rizicích a jejich transformace v informace (validita sbíraných dat, metodika sběru a zpracování dat, odpovědnosti, řízená distribuce informací) …
  • ZD a její role v řízení informací – nejčastější chyby
  • Obsahová a formální stránka lékařské dokumentace
  • Obsahová a formální stránka ošetřovatelské dokumentace
  • Obsahová formální stránka dokumentace ostatních profesních skupin