Aktuality
13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


20.11.2018
MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“

MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“, 

pořádaný dne 20.11.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.10.2018
MODUL III - „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“

MODUL III: „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“, pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.09.2018
Ohlednutí za X. výroční odbornou konferencí SAK

X. výroční konference SAK se konala netradičně v podzimním termínu 25.9.2018 v Hotelu International Prague a to ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Anketa

Archív anket »

Ohlednutí za X. výroční odbornou konferencí SAK

25.09.2018

X. VÝROČNÍ ODBORNÁ KONFERENCE SAK 2018

„Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb“

 

X. výroční konference SAK se konala netradičně v podzimním termínu 25.9.2018 v Hotelu International Prague a to ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. Záštitu nad touto vzdělávací akci převzal ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Ten se z pracovních důvodů bohužel nezúčastnil, nicméně v plenární části za něj vystoupil náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymul, CSc., Ph.D. Mezi dalšími významnými hosty vystoupili např. prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislav Friedrich, CSc., dále ředitel ÚZIS doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., advokátka Mgr. et Mgr. Anna Nevečeřalová, ředitelka sítě Mamma Help center Mgr. Jana Drexlerová nebo MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA a ředitel SAK MUDr. David Marx, Ph.D.

 

 

K závěru dopolední sekce byla letos poprvé vyhlášení celostátní soutěže o Cenu Antonína Vejtasy pro projekty již realizované v praxi nebo projektové záměry z oblasti zlepšování nezdravotnických činností (např. řízení bezpečí prostředí, informační a komunikační technologie, nakládání s odpady, krizové řízení, požární ochrana, bezpečnost práce, řízení lidských zdrojů apod.). První cenu za projekt "Sjednocení, elektronizace a mapa pokrytí vybavením ke KPR v areálu FNO za účelem snížení rizika z prodlení při poskytování kardiopulmonální resuscitace" získala Fakultní nemocnice Ostrava. Na dalších místech se umístila Krajská nemocnice Liberec, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. Vítězům i dalším oceněným blahopřejeme.

 

 

Odpolední část byla tradičně rozdělená do 3 sekcí s téměř 30 různými přednáškami, z toho jedna sekce byla věnována problematice biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

Letos se projevil opět obrovský zájem, který jsme museli kompenzovat dodatečným navyšováním kapacity. Zde nás ovšem limitovaly kapacitní prostory hotelu a vybraná bezpečnostní opatření, z toho důvodu jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, kteří se chtěli akce zúčastnit.

Děkujeme všem účastníkům za stále se zvyšující zájem a doufáme, že Vaše očekávání byla naplněna. Budeme se na Vás těšit opět za rok na dalším ročníku, případně na jiných vzdělávacích akcích SAK.