Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 

Anketa

Archív anket »

Správní a dozorčí rada SAK, o.p.s.

MUDr. Ivan Staněk, MBA

Předseda správní rady, auditor, konzultant

JUDr. Josef Svoboda

Místopředseda správní rady

 
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Předseda dozorčí rady

MUDr. Vít Kaňkovský

Člen správní rady

MUDr. Milan Novák

Člen dozorčí rady

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Člen správní rady

MUDr. Michal Pelíšek

Člen správní rady

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Člen správní rady

Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.

Členka správní rady

Hilda Vorlíčková

Členka správní rady