Jste zde:  Hlavní strana  -»  Služby  -»  Konzultace
Aktuality
18.06.2018
Seminář - Ošetřovatelská dokumentace po novele vyhlášky č. 98/2012 Sb.

Připravovaná novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. s sebou přináší spoustu polemik a výkladů. Kde je pravda? Seminář si klade za cíl prostřednictvím zkušených lektorů odpovědět na otázky: „Skutečně se ošetřovatelská dokumentace ruší? Co je nepodkročitelné minimum a jak zajistit bezpečí pacienta i právní bezpečí poskytovatele zdravotní péče?“


04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Anketa

Archív anket »

Konzultační služby v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví

Potřebujete-li pomoci s přípravou k akreditaci zdravotnického zařízení, můžete využít konzultačních služeb Spojené akreditační komise, o.p.s. Níže Vám nabízíme různé formy konzultačních služeb, které zdravotnická zařízení často využívají:

 

Teoretická příprava

 

 • Odborné semináře
  Semináře zaměřené na přípravu zdravotnického zařízení k akreditaci, na jednotlivé kapitoly akreditačních standardů, či jinou problematiku týkající se národní akreditace a přípravy na ni. Témata seminářů lze volit na základě dohody a dle aktuálních potřeb zdravotnického zařízení.
  Celé spektrum edukačních aktivit SAK, o.p.s. je uvedeno v rubrikách Edukační a publikační činnost a Pořádané akce

 

 • Nácvik auditní techniky STOPAŘ
  Praktická ukázka vedení auditu technikou Stopař se závěrečným hodnocením a workshopem. Dle zájmu zdravotnického zařízení možno volit Stopaře na:
  1. Oblast klinickou – stopování pacienta v souladu se spektrem poskytované péče včetně pacienta s přenosným onemocněním, nakládání s léčivými přípravky, apod.
  2. Oblast technickou – stravování pacienta, nakládání s prádlem, řízení zdravotnických prostředků, vyhrazených technických zařízení, bezpečnosti prostředí apod.
  3. Oblast administrativní a řídící – řízení informací/interní komunikace, řízení dokumentace (směrnice, řády, vnitřní organizační normy…).
  S ohledem na cíl dosažení maximální efektivity nácviku je počet účastníků omezen na max. 5 osob na jednoho konzultanta SAK..
   
 • Pracovní skupiny, "workshopy"
  Teoretická příprava zdravotnického zařízení zaměřená na řešení konkrétního úkolu v rámci přípravy k akreditaci, případně určená konkrétní skupině zaměstnanců, kteří jsou řešením daného úkolu pověřeni, např. problematika zavedení ošetřovatelského procesu se sestrami či řízení lidských zdrojů s personalisty.

 

Praktická příprava

 

 • Specificky zaměřená návštěva konzultantů
  Např. konzultace zaměřená na zhodnocení vedení zdravotnické dokumentace, hygienicko-epidemiologického režimu pracovišť apod.

 

 • Předakreditační šetření
  Konzultanti provedou "cvičnou" akreditaci ve zdravotnickém zařízení, na závěr seznámí management s výsledkem a předají zařízení závěrečnou zprávu së souhrnem zjištění a doporučením pro další přípravu.

 

Jak konzultaci (teoretickou, praktickou přípravu objednat

 

 1. Zdravotnické zařízení předběžně projedná termín teoretické přípravy telefonicky na čísle 602 325 322 nebo e-mailem gabriela.frankova@sakcr.cz, termín praktické přípravy na sekretariátu SAK, o.p.s.;
 2. Následně zdravotnické zařízení odešle vyplněnou a statutárním zástupcem podepsanou závaznou objednávku konzultačních služeb na sekretariát Spojené akreditační komise, o.p.s.;
 3. SAK, o.p.s., potvrdí termín konzultace a jméno konzultanta, případně týmu konzultantů. Je možné požádat o návštěvu konkrétního konzultanta, k tomuto přání bude při výběru vyhověno;
 4. Konzultace se po dohodě mohou účastnit také školenci SAK - tzv. pozorovatelé. Pozorovatel nemá kompetence žádným způsobem vstupovat do průběhu šetření, bude pouze pasivním účastníkem a je výsadním právem zdravotnického zařízení návštěvu pozorovatele odmítnout. Pozorovatelé se účastní konzultace na náklady SAK, o.p.s.;
 5. V případě praktické přípravy odešle zdravotnické zařízení na základě požadavku konzultanta (elektronicky nebo na CD) vnitřní předpisy vztahující se k plnění akreditačních standardů;
 6. Před návštěvou konzultanta v rámci praktické přípravy odešle SAK, o.p.s., harmonogram šetření;
 7. Na základě podkladů konzultanta vystaví SAK, o.p.s., zdravotnickému zařízení fakturu dle platného ceníku SAK, o.p.s.;
 8. V případě praktické přípravy zašle SAK, o.p.s., zdravotnickému zařízení do 14 dnů zprávu o výsledku konzultace (jen v případě praktické přípravy, kdy se formou závěrečné zprávy sdělují zjištění z takové návštěvy a z nich vyplývající doporučení).