OK REHABILITACE s.r.o., pracoviště Brno

OK REHABILITACE s.r.o., pracoviště Brno
27.05.2015 23.09.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.5.2015 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 28.5.2018 a 23.9.2021.

Webové stránky zařízení