Nabídka workshopů a stáží v ÚVN

21.08.2019

„Praktická stáž v akreditovaném zařízení.“

Stáž, která vás seznámí s ověřenými postupy, metodami a zkušenostmi přispívajícími ke zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Je určena manažerům kvality péče a vedoucím pracovníkům.

https://www.uvn.cz/cs/akce-ostatni/5779-den-s-manazerem-kvality-v-ustredni-vojenske-nemocnici-praha