Ohlédnutí za XI. výroční odbornou konferencí SAK

01.10.2019

ČLÁNEK VE ZDRAVOTNICKÉM DENÍKU ZDE

Dne 30.9.2019 proběhla v pražském hotelu Pyramida XI. výroční konference Spojené akreditační komise (SAK) pořádaná ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky s hlavními tématy Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče, Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví. Letošní konference byla věnovaná desátému výročí vydání Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – především aktuálnímu stavu plnění tohoto Doporučení v ČR.

Konference proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Adama Vojtěcha a ředitele Státního zdravotního ústavu Pavla Březovského, kteří také vystoupili v plénu. S příspěvky v této části dále vystoupili zástupci SAK (Ivan Staněk a David Marx), náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, vedoucí Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí Vlastimil Jindrák, Andrea Pokorná (ÚZIS), Zdeňka Salcman Kučerová (ZPMV), Daniel Hodyc (Advance Healthcare Management Institute) a Lucie Široká z advokátní kanceláře Šustek a Co.

Základním tématem plenární části byla dvě hlavní témata citovaného Doporučení – tedy rizika při poskytování zdravotních služeb a prevence infekcí při poskytování zdravotní péče

Součástí vystoupení ministra zdravotnictví Vojtěcha bylo zahájení výstavy „Mluvme o bezpečí pacientů“, která na 17 posterech ilustruje aktivity v oblasti prevence poškození pacientů, k nimž v ČR za uplynulé desetiletí došlo. Vernisáž proběhla ve foyer konference SAK a po skončení konference byla přemístěna do budovy MZ.

Nedílnou součástí konference byly prezentace zkušeností zástupců zdravotnických zařízení – letos ve třech oblastech:

  • Řízení bezpečí zdravotní péče
  • Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí
  • Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika

Podrobný přehled přednášených témat naleznete ZDE

V rámci Sekce I. - Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí byly prezentovány zkušenosti s aplikací Doporučení Rady Evropské unie ve zdravotnických zařízeních ČR a formou workshopu, moderovaného MUDr. Vlastimilem Jindrákem, diskutovány aktuální metodiky ke kontrole a snižování infekcí ve zdravotnických zařízeních. Součásti zmíněného workshopu bylo interaktivní hlasování pomocí internetové aplikace, pomocí které se mohli účastníci osobně zapojit do průběhu workshopu. Vyplněním elektronického formuláře byly výsledky přeneseny a sumárně zobrazeny on-line. Takto bylo možné okamžitě diskutovat nad výsledky a vyjádřit své zkušenosti či názory. Po workshopu následovaly jednotlivé přednášky aktivních účastníků.

Sekce II. - Řízení bezpečí zdravotní péče byla zaměřena na ukázky dobré praxe zdravotnických zařízení v oblasti včasné identifikace a efektivního řízení a snižování rizik spojených se zdravotní péčí. V úvodu sekce jsme mohli přivítat zahraničního hosta, který si pro účastníky připravil nejen přednášku s názvem The interior design of psychiatric care – A dichotomy between safety and healing environments?, ale také interaktivní prezentaci v rámci stánku ve foyer. Posluchači byli seznámeni se správnou praxí interiérového designu v rámci psychiatrické péče, který splňuje nejdůležitější bezpečnostní prvky pro ochranu pacientova zdraví a života.

Sekce III. - Biomedicínské inženýrství a lékařská informatika probíhala v gesci České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a v jejím rámci byly prezentovány zkušenosti a novinky z uvedené oblasti. Mezi zajímavé přednášky můžeme uvést např. Elektronická zdravotní dokumentace z hlediska práva nebo Jak „ukrást“ nemocniční informační systém.

Přednášky, pro které byl udělen souhlas naleznete v sekci Standardy a dokumenty > Dokumenty ke stažení.