Vzdělávací akce - Opatření související s Covid-19

16.04.2020

Vážení účastníci vzdělávacích akcí,

vzhledem k aktuální situaci a nejnovějším informacím poskytnutých Vládou ČR uvádíme informace k nejbližším vzdělávacím akcím:

 • Certifikovaný kurz MZČR – „Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče“ v datu od 19.-21.5.2020.
  • Akce přeložena na podzimní termín 9.-11.11.2020. Pokud by tento termín nevyhovoval, účast stornujeme a platbu vrátíme. Přihlášeným účastníkům byl zaslán e-mail se všemi informacemi dne 29.4.2020.
 • „Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení“ v datu od 14.04.2020 - 15.04.2020
  • Nový termín akce byl stanoven na 30.9. - 1.10.2020. Všichni přihlášení budou automaticky přesunuti na tento nový termín. Veškeré finanční doklady zůstávají v platnosti. 
 • Certifikovaný kurz MZČR – „Efektivní postupy a bezpečí zdravotní péče“ v datu od 23.-25.3.2020.
  • ZRUŠENO. Všem přihlášeným bude vrácen již zaplacený účastnický poplatek na účet, z kterého byla platba provedena. Na Váš registrovaný e-mail bude zaslán dobropis. Žádáme Vás poté o jeho předání na příslušné účetní oddělení.
 • Certifikovaný kurz MZČR – „Interní auditor a manažer rizik ve zdravotnictví“ v datu od 9.-11.11.2020.
  • ZRUŠENO. Všem přihlášeným bude vrácen již zaplacený účastnický poplatek na účet, z kterého byla platba provedena. Přihlášeným účastníkům byl zaslán e-mail se všemi informacemi dne 29.4.2020.

 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. V případě dotazů mě kontaktujte e-mailem na adrese: radek.wiltavsky@sakcr.cz

 

Všem přejeme pevné zdraví.

 

Ing. Radek Wiltavský

koordinátor vzdělávacích akcí SAK

+420 733 524 804

radek.wiltavsky@sakcr.cz

www.sakcr.cz