19.10.2018

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., získala externí certifikát kvality na základě šetření ve dnech 1.-3.10.2018.

02.10.2018

Nemocnice v Českém Krumlově získala externí certifikát kvality na základě šetření ve dnech 13.-14.9.2018.

16.07.2018

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze získala externí certifikát kvality na základě šetření ve dnech 20.6.2018.

Aktuality
13.12.2018
MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

Modlul IV: "Nakládání s léky a léčivými přípravky", pořádaný dne 13.12.2018 v prostorách 3. LF UK.pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


20.11.2018
MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“

MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“, 

pořádaný dne 20.11.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.10.2018
MODUL III - „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“

MODUL III: „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“, pořádaný dne 25.10.2018 v prostorách 3. LF UK.


25.09.2018
Ohlednutí za X. výroční odbornou konferencí SAK

X. výroční konference SAK se konala netradičně v podzimním termínu 25.9.2018 v Hotelu International Prague a to ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Anketa

Archív anket »

Vzdělávací akce SAK – podzim 2018

 
 

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. připravila na podzim letošního roku další 3 jednodenní moduly v rámci vzdělávací akce „Řízení kvality a bezpečí v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“ . Připraveny jsou následující moduly:

 

  • MODUL 4 - „Nakládání s léky a léčivými přípravky“ - 13.12.2018 - posledních 10 míst

 

  • MODUL 5 - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“ - 20.11.2018 - posledních 5 míst

 

Jednotlivé semináře – moduly reflektují na nejproblematičtější procesy při poskytování zdravotních služeb a jejich možný dopad do právní bezpečnosti zdravotnického zařízení. Účastník má možnost vybrat si konkrétní seminář k dílčí problematice, která ho nejvíce zajímá, nebo absolvovat všechny moduly a složit si tak komplexní obraz bezpečnostních rizik a postupů vedoucích ke zvýšení právního bezpečí poskytovatele zdravotní péče.

 

Certifikované kurzy:

Tradiční certifikované kurzy: „Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení“, „Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče“ a „Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví“ nejsou do podzimního plánu vzdělávaní SAK zařazeny, ale budou vypsány opět na jaře roku 2019.