12.06.2014

Ošetřovatelský proces a optimalizace zdravotnické dokumentace - jednodenní seminář určený nejen nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale i manažerům zdravotnických zařízení, manažerům kvality, interním auditorům a všem, kteří chtějí pochopit podstatu a cíle ošetřovatelského procesu a snížit administrativní náročnost zdravotnických záznamů.

04.06.2014

KOMPETENCE A JAK NA NĚ? Jednodenní seminář efektivního řízení lidských zdrojů v kontextu požadavků systému pro řízení kvality a bezpečí. Kurz je určen pro personalisty, manažery kvality, lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky, interní auditory kvality.

22.05.2014

Jak řídit kvalitu a nevyhořet? Intenzivní, prožitkový seminář, určený manažerům kvality, interním auditorům kvality, členům týmů kvality a všem, kteří se na řízení kvality a bezpečí poskytované péče podílejí.

Aktuality
03.07.2013
Proběhl seminář "Bezpečná medikace"

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


23.04.2013
Lidé každý zásah do soukromí vnímají velmi citlivě

Za porušení mlčenlivosti může být popotahována nejen nemocnice, ale i samotný zdravotnický pracovník, který se prořekne.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.


07.04.2013
O předávání zpráv mezi lékaři přes pacienta trvají pochybnosti

Podle některých právníků je svěření listiny do rukou pacienta rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. 

Anketa

Archív anket »

Pozvánka na výroční konferenci SAK 2014

Zveme Vás na výroční odbornou konferenci
Spojené akreditační komise, o.p.s.

 

 „Akreditace ve zdravotnictví - cíl nebo prostředek?“


Konference se koná 17. 4. 2014
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu Pyramida Praha


Konference se koná po záštitou ministra zdravotnictví ČR
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

 

Program:


08:00 - 09:00 Registrace

 

09:00 - 12:30 Plenární část

 

09:00 - 09:05 Přivítání a zahájení konference
                      MUDr. David Marx, Ph.D. (SAK, o.p.s.)
09:05 - 09:30 Politika MZČR v oblasti zvyšování kvality a bezpečí
                      MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ministr zdravotnictví)
09:30 - 09:45 Kvalita a bezpečí - udržitelnost změn
                      MUDr. David Marx, Ph.D. (SAK, o.p.s.)
09:45 - 10:00 Kvalita a efektivita očima VZP ČR
                      Mgr. Markéta Foldyna-Hellová (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
10:00 - 10:15 Externí hodnocení kvality a úhrady zdravotních služeb
                      MUDr. Pavel Frňka, DMS (Svaz zdravotních pojišťoven)
10:15 - 11:00 Nový občanský zákoník a jeho dopad do kvality a bezpečí zdravotní péče
                      JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (Centrum zdravotnického práva PF UK v Praze)
11:00 - 11:30 Výstupy studie DUQuE, strategie řízení kvality v evropských nemocnicích
                      MUDr. František Vlček, Ph.D. (SAK, o.p.s.)

11:30 - 11:45 Přestávka na kávu
11:45 - 12:15 Sledování nežádoucích událostí v ČR
                      MUDr. Zdeněk Hřib, Ph.D. (Kabinet veřejného zdravotnictví 3.LF UK)
12:15 - 12:45 Co nám přinesla akreditace 
                      Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D. (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
12:45 - 13:00 Diskuse
 

13:00 - 14:00 Oběd
  

14:00 - 17:00 Sdělení ve dvou sekcích + akreditační ambulance

  

Sekce 1 (patnáctiminutové příspěvky)

Zacházení s léčivy ve zdravotnických zařízeních – praktické poznatky

Mgr. Anna Králová (ÚVN Praha)
Zapojení oddělení klinické farmacie do procesu akreditace nemocnice

Mgr. Jana Gregorová (Nemocnice Na Bulovce)
Klinická farmacie v ambulantní péči

Mgr. Kateřina Langmaierová (DZ, a.s. - poliklinika Italská)
Komplexní péče o pacienty s infekčními nemocemi, prevence a kontrola infekcí

Mgr. Ivana Koudelková (ÚVN Praha)
Indikátory kvality ošetřovatelské péče – sledování ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Dana Vaňková (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Zefektivnění ošetřovatelské dokumentace ve FN HK – zkušenosti z praxe

Mgr. Dana Vaňková (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Zdravotně sociální péče na Emergency ÚVN Praha

Mgr. Lenka Gutová,MBA, Bc. Dagmar Martínková (ÚVN Praha)
Medicínská stížnostní agenda ve velké nemocnici

MUDr. Petr Tilšer (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Dokumentace u pacientů na lůžkách dlouhodobé péče - ošetřovatelská lůžka

Jaroslava Zavoralová (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk)
Standardizace monitorování kvality prostředí - prevence infekcí spojených se zdravotní péči

MUDr. Eva Míčková (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Éčka nad zlato

MUDr. Dagmar Malotová, MBA
Umění komunikace lékaře a pacienta - předpoklad kvalitní péče

MUDr. Přemysl Slezák (LEGE ARTIS, Olomouc)

 

Sekce 2 (patnáctiminutové příspěvky)

(30 min.) Kontinuální vzdělávání – zásadní pilíř kvality a bezpečí

Ing. Gabriela Franková (SAK, o.p.s.)
Příprava na akreditaci SAK

Ing. Alžběta Rossi (Oblastní nemocnice Kolín, .a. s., nemocnice Středočeského kraje)
Aktuální vnitřní předpisy - základ úspěšného řízení

Ing. Antonín Vejtasa (SAK, o.p.s.)

Elektronizace agendy interních auditů
Ing. Patrik Kapias (Fakultní nemocnice Ostrava)
Kompetence nemocničních lékařů – formalita nebo manažerská výzva?

MUDr. Roman Michálek (Pardubická krajská nemocnice, a.s.)
Kvalita a bezpečí ošetřovatelské péče na rozhraní dvou resortů

Hana Němcová, DiS. (Domov pro seniory Velké Meziříčí)
Hodnocení kvality péče očima pacientů

Ing. Jana Holá, Ph.D, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová (Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice)
Štíhlý management a jeho vliv na bezpečnost pacienta

MUDr. Branislav Sepeši (Proton Therapy Center Czech s.r.o. )
„Kvalita v kostce“

Ing. Michaela Žaloudková, Bc. Michaela Papežová, DiS., MUDr. Soňa Musilová (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Příklad správné práce mezioborové spolupráce

Doc. MUDr. Martina Kubecová, MUDr. Miloslav Ambruš, Mgr. Eva Roubíčková, Jaroslava Šamšová (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Co znamená bezpečnost ošetřovatelského procesu – průzkum znalostí zdravotnického personálu

Bc. Veronika K. Netušilová, MBA (Net Consult, s.r.o.)
Kvalita a skutečně kvalitní přístup vedení ZZ

MUDr. Lena Maucy, MBA (Poliklinika Ostrava)

 

Sekce 3 - Akreditační ambulance

Zástupci SAK, o.p.s., budou po celé odpoledne připraveni odpovídat na Vaše dotazy týkající se interpretace a implementace požadavků akreditačních standardů a národní legislativy

 

Přihlásit se můžete elektronicky níže

Konferenční poplatek činí 2 900 Kč včetně DPH

 

Přihlásit se (online registrace)