22.06.2016

Spojená akreditační komise pořádá již osmý ročník odborné konference, tentokrát s názvem "Lidé a prostředí jako faktor bezpečí zdravotních služeb".

09.05.2016

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu.

18.04.2016

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Aktuality
26.01.2016
Prvé tri polikliniky majú akreditáciu: Tu vás ošetria na výbornú

Pluska

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/prve-tri-polikliniky-maju-akreditaciu-tu-vas-osetria-vybornu.html


26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

SME

http://domov.sme.sk/c/20080117/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality.html


26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

Zdravotnícke webnoviny

http://vzdravotnictve.webnoviny.sk/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality/


02.06.2015
7. výroční konference SAK "Udržitelnost kvality ve zdravotnictví"

Udržitelnost kvality ve zdravotnictví byla hlavním tématem 7. výroční konference Spojené akreditační komise (SAK), která pod záštitou ministra zdravotnictví ČR proběhla dne 2. června 2015. Účastnilo se 210 lidí ze všech segmentů péče.


02.06.2015
Dvě nové sady akreditačních standardů SAK

Tak jako jsme v roce 2014 představili nové akreditační standardy pro nemocnice, představuje nyní SAK další generaci Akreditačních standardů pro následnou a dlouhodobou péči a dále Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


23.04.2013
Lidé každý zásah do soukromí vnímají velmi citlivě

Za porušení mlčenlivosti může být popotahována nejen nemocnice, ale i samotný zdravotnický pracovník, který se prořekne.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.

Anketa
Souhlasíte s porušením lékařského tajemství ve výjimečných případech (ochrana zdraví třetí osoby)?
a)  Ano.  165b)  Ne.  23c)  Nevím.  15

Archív anket »

SAK se rozšiřuje na Slovensko

Dne 26.1.2016 proběhlo předání akreditačních certifikátů prvním třem zdravotnickýcm zařízením ze Slovenska. Po důkladné přípravě úspěšně prošly akreditačním šetřením tři polikliniky společnosti Pro Care - Bratislava-Betliárska, Bratislava-Centrál a Košice.

 

Předání bylo spojeno s tiskovou konferencí, na níž ředitel SAK David Marx prezentoval principy externího hodnocení kvality metodikou SAK a předal certifikáty manažerům zdravotnických zařízení.


Generální ředitel Pro Care Marek Duban ve svém vystoupení uvedl důvody, které jeho společnost vedly k akreditačnímu šetření - zejména snahu zvýšit úroveň standardizace klinických a neklinických procesů na jednotlivých poliklinikách a tím systematicky zvyšovat kvalitu a bezpečí poskytiované péče. Úspěšné obhájení prestižního akreditačního certifikátu potvrzuje úspech této snahy a je motivací i pro další zařízení společnosti. 

 

Spojená akreditační komise navázala spolupráci s prvními slovenskými zdravotnickými zařízeními již koncem roku 2014. Následně započala systematická příprava výše uvednených poliklinik, která vyvyrcholila úspěšným absolvováním akreditačního šetření před Vánocemi 2015.

 

Spojená akreditační komise již spolupracuje s dalšími poskytovateli v SR a v letošním a příštím roce hodlá provést další akreditační šetření, tentokrát i v lůžkových zařízeních.

 

Zleva: lékařský ředitel ProCare MUDr Krzysztof Kmiecik, ředitelka Polikliniky Betliarska

MUDr. Alexandra Kmiecik, ředitelka Polikliniky Central MUDr. Ivana Revayova, MBA, MPH 

 

 

Generální ředitel ProCare, a.s., Marek Duban (uprostřed)