20.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak částečně i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

07.11.2017

Cílem pracovního dne je seznámit účastníky nejen s legislativními požadavky a nejčastějšími chybami, které se při poskytování zdravotní péče v oblasti prevence infekcí vyskytují, ale rovněž i s postupy efektivní kontrolní a auditní činnosti, sběru dat o funkčnosti Programu prevence a kontroly infekcí, jejich analýzy a definování opatření ke zvýšení bezpečnosti pacientů i personálu zdravotnického zařízení. Seminář je řešen interaktivně s možností řízených diskusí na témata zvolená účastníky

31.10.2017

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Aktuality
20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


31.10.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 31.10.-2.11.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Přehled podzimních vzdělávacích akcí SAK

      7.11.2017, Praha

      Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení
       a efektivní práce s daty“

       - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

 

 

      říjen 2017, Praha          

      Seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob
      - aktuální situace ve zdravotnictví"

      - přihlašování zatím neotevřeno

      - pro zdravotnická zařízení, akreditovaná nebo se připravující na akreditaci
                                dle Akreditačních standardů SAK, o.p.s.

 

  

    31.10.-2.11.2017, Praha          

    Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče
    ve zdravotnickém zařízení"

    - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

 

 

 

     30.10.2017, Praha        

     Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

     - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

     - pro zdravotnická zařízení, akreditovaná nebo se připravující
       na akreditaci SAK, o.p.s.

 

 

     

      20.-22.11.2017, Praha

      Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče"

      - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")