16.06.2015

U příležitosti vstoupení v účinnost nového zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích pořádá SAK, o.p.s. interaktivní seminář "Praktické aspekty nového Zákona o zdravotnických prostředcích", na kterém máte možnost konzultovat novinky z oblasti zacházení se zdravotnickými prostředky přímo s osobami, které se na tvorbě zákona podílely.

02.06.2015

Spojená akreditační komise pořádá již sedmý ročník odborné konference, tentokrát s názvem "Udržitelnost kvality ve zdravotnictví".

 
Aktuality
29.01.2015
Všechny nemocnice Plzeňského kraje získaly akreditaci kvality

Mladá fronta Dnes
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp


22.01.2015
Benešovská nemocnice získala akreditaci SAK

JISKRA - týdeník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Posázaví a středního Povltaví

http://jiskra-benesov.cz/clanek/benesovska-nemocnice-ziskala-akreditaci-sak-6618


17.04.2014
Odborná konference „Akreditace ve zdravotnictví - cíl nebo prostředek?“

Dne 17. 4. 2014 proběhla v Praze konference Spojené akreditační komise, o.p.s., „Akreditace ve zdravotnictví - cíl nebo prostředek“. Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


23.04.2013
Lidé každý zásah do soukromí vnímají velmi citlivě

Za porušení mlčenlivosti může být popotahována nejen nemocnice, ale i samotný zdravotnický pracovník, který se prořekne.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.

Anketa

Archív anket »

Dvě nové sady akreditačních standardů SAK

Tak jako jsme v roce 2014 představili nové akreditační standardy pro nemocnice, představuje nyní SAK další generaci Akreditačních standardů pro následnou a dlouhodobou péči.


Akreditační standardy pro následnou a dlouhodobou péči jsou již schválené Ministerstvem zdravotnictví, registrujícím orgánem externích hodnotitelů kvality a bezpečí. Standardy jsou platné od 1. 9. 2015, což znamená, že všechna zařízení následné a dlouhodobé péče, která budou se SAK akreditovat od tohoto data, budou již hodnocena podle této nové generace standardů.


Text akreditačních standardů přináší několik změn. Podobně jako u nemocnic, zařadila SAK do textu kapitolu „Resortní bezpečnostní cíle“, neboť se jedná o zásadní požadavky, které mají vliv na bezpečí poskytovaných služeb a které navíc prosazuje Ministerstvo zdravotnictví ve svých metodických pokynech. Text jsme ponechali stejný jako je v příslušném metodickém pokynu, jejich interpretace a aplikace v prostředí následné péče však bude probíhat přiměřeně danému prostředí, přičemž některé požadavky nebudou aplikovatelné vůbec. Vzhledem k rozmanitosti poskytovatelů následné péče však mají všechny své opodstatnění.


Ostatní změny jsou vesměs formální. Došlo k přeskupení některých požadavků (např. v oblasti léků či informací včetně zdravotnické dokumentace) do samostatných kapitol, aby tak byl text přehlednější a logicky organizovaný. Změna textu jednotlivých standardů zase přináší vyšší srozumitelnost a snižuje nutnost externí pomoci při výkladu a interpretaci standardů na minimum.


Standardy jsou volně dostupné v rubrice Dokumenty/akreditace.


Spojená akreditační komise pořádá seminář, na kterém detailně představí změny textu standardů a samozřejmě nabídne tipy a rady, jak na implementaci nových či změněných požadavků. Více informací zde.

 

 

Druhou sadou akreditačních standardů, kterou SAK představuje, jsou Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

SAK získala díky spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalším projektům v tomto segmentu zkušenosti právě se zdravotní péčí poskytovanou v sociálních službách a rozhodla se nabídnout těmto zařízením účinný nástroj řízení a zvyšování kvality a bezpečí formou specializovaných standardů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou sadu standardů, bude SAK provádět nejdříve pilotní šetření. Budou mít charakter normálního akreditačního procesu s tím rozdílem, že SAK bude věnovat větší pozornost jejich aplikovatelnosti, interpretaci v daném segmentu a zpětné vazbě od hodnocených subjektů. Do pilotního projektu se může přihlásit každý poskytovatel sociálních služeb, který zároveň poskytuje zdravotní služby.

 

Účast v pilotním projektu probíhá za zvýhodněných cenových podmínek. Do pilotního projektu je možné se přihlásit do konce června 2015. Do konce roku potom SAK standardy vyhodnotí, provede jejich aktualizaci a vydá jejich definitivní verzi.


Tyto standardy jsou rovněž dostupné v rubrice Dokumenty/akreditace.