10.04.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak částečně i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

06.03.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

 
Aktuality
10.04.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 10. - 12. 4 2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


06.03.2017
Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení", Praha, 06.3. - 08.3.2017

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


01.01.2017
NOVÉ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO ZZS V ROCE 2016 VYZKOUŠENY V PRAXI

V uplynulém roce vydala Spojená akreditační komise zcela nové "Akreditační standardy pro zdravotnické záchranné služby", vycházející z principů procesního řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Standardy odpovídají požadavkům ISQuA a jsou inspirovány Mezinárodními standardy pro zdravotnický transport JCI.

Anketa

Archív anket »

LETOS JIŽ PO DEVÁTÉ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ NEMOCNIC V HLAVNÍ ROLI

Spojená akreditační komise, o.p.s. byla již tradičně spolu s Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Českou asociací sester, o. s. partnerem soutěže „Bezpečná nemocnice“, každoročně vyhlašované Krajem Vysočina.  I tento 9. ročník, jehož nosným tématem bylo "Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe" proběhl pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Nejen přihlášené projekty, ale i sdílené zkušenosti, presentované v rámci 10. ročníku konference Dny bezpečí, která proběhla společně se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže v Jihlavě dne 19. ledna 2017, potvrdily, že systémové, kontinuální zvyšování bezpečí pacientů, zdravotníků a návštěvníků nemocnic není pouhým pojmem, ale má své pevné místo v každodenní praxi.

 

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. seznámila účastníky konference s nejčastějšími riziky poskytování zdravotní péče z pohledu konzultantů a auditorů SAK. Frekventní chybou a velkým rizikem se například jeví nesprávně pochopené či uchopené řízení dokumentů. Vnitřní předpisy nemocnic bývají často psány pro ideální, tedy nereálné prostředí, zbytečně složitě a rozsáhle a nezřídka jsou přejímány dokumenty z jiných zdravotnických zařízení nebo od konzultantů bez zohlednění vlastních specifik prostředí. Takto koncipované předpisy pak nejsou z pochopitelných důvodů akceptovány zaměstnanci nemocnic, bují administrativa a zvyšuje se riziko chybných postupů. Problematika vedení správné a efektivní dokumentace bude i nadále jedním z cílů Spojené akreditační komise a bude jí i nadále věnována značná část edukačních aktivit SAK.