21.11.2016

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

 
 
Aktuality
20.10.2016
"Funkční Program prevence a kontroly infekcí a jak na to?", Praha 20.10.2016

V rámci prevence závažných rizik při poskytování zdravotní péče pořádá Spojená akreditační komise seminář "Funkční Program prevence a kontroly infekcí a jak na to?". Cílem vzdělávací akce je seznámit účastníky nejen s nejčastějšími riziky a chybami procesu řízení infekcí, ale i s možnými efektivními postupy pro jejich minimalizaci.


06.10.2016
Poslední rozloučení - Ing. Antonín Vejtasa

Ing. Antonín Vejtasa, dlouholetý spolupracovník Spojené akreditační komise, rádce a kamarád, nás dne 6.10.2016 ve věku 68 let navždy opustil.


22.06.2016
8. výroční konference SAK

Dne 22. 6. 2016 proběhla v pražském hotelu Pyramida již 8. celostátní konference Spojené akreditační komise. Hlavní téma letošní konference, kterým bylo Lidé a prostředí jako faktor bezpečí zdravotních služeb. Velký zájem o konferenci  se projevil účastí více než 140 osob.


26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

SME

http://domov.sme.sk/c/20080117/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality.html


26.01.2016
Prvé zdravotnícke zariadenia získali certifikát kvality

Zdravotnícke webnoviny

http://vzdravotnictve.webnoviny.sk/prve-zdravotnicke-zariadenia-ziskali-certifikat-kvality/


02.06.2015
Dvě nové sady akreditačních standardů SAK

Tak jako jsme v roce 2014 představili nové akreditační standardy pro nemocnice, představuje nyní SAK další generaci Akreditačních standardů pro následnou a dlouhodobou péči a dále Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.

Anketa
Souhlasíte s porušením lékařského tajemství ve výjimečných případech (ochrana zdraví třetí osoby)?
a)  Ano.  216b)  Ne.  40c)  Nevím.  23

Archív anket »

"Funkční Program prevence a kontroly infekcí a jak na to?"

Dne 20.10.2016 proběhl v prostorách 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy odborný seminář na téma "Funkční Program prevence a kontroly infekcí a jak na to?", jehož pořadatelem byla Spojená akreditační komise.

 

 

Cílem bylo seznámit účastníky nejen s teoretickou platformou řízení infekcí ve zdravotnickém zařízení, ale i s
nejčastějšími riziky a chybami, které tuto činnost provázejí, a to včetně možností jejich prevence.

 

Na semináři přednesla svůj příspěvek Ing. Gabriela Franková, který byl zaměřen na problematiku infekcí ve vztahu k akreditačním standardům SAK ČR.

Odborný program pokračoval příspěvkem "Monitorování Programu prevence a kontroly infekcí" od MUDr. Miroslavy Girod Schreinerové. Výklad  se soustředil na sběr dat o infekcích a jeho optimalizaci, dále pasivní a aktivní vyhledávání rizik a následnou analýzu a hodnocení dat jako základ pro efektivní opatření.

Odpolední program s názvem "Program prevence a kontroly infekcí" představila paní Renáta Pokorná, v kterém byly rozebrány nejčastější chyby v oblasti kontroly a prevence infekcí, kasuistiky a praktické rady pro zvýšení bezpečí.

Součástí obou programů byla diskuze, která byla věcná a přispěla zúčastněným k zodpovězení dotazů týkajících se dané problematiky.

 

Věříme, že seminář naplnil očekávání a budeme se těšit na další setkání s Vámi během příštích akcí pořádaných Spojenou akreditační komisí. Aktuální informace budou k dispozici na webových nebo facebookových stránkách.