13.04.2015

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

23.03.2015

Nová vzdělávací akce „Tréning manažera kvality a bezpečí“ ve spolupráci s 3. LF Univerzity Karlovy v Praze v rámci systému celoživotního vzdělávání.

30.03.2014

Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Aktuality
03.07.2013
Proběhl seminář "Bezpečná medikace"

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


23.04.2013
Lidé každý zásah do soukromí vnímají velmi citlivě

Za porušení mlčenlivosti může být popotahována nejen nemocnice, ale i samotný zdravotnický pracovník, který se prořekne.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.


07.04.2013
O předávání zpráv mezi lékaři přes pacienta trvají pochybnosti

Podle některých právníků je svěření listiny do rukou pacienta rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. 

Anketa

Archív anket »

____Tréning manažera kvality a bezpečí____

Nová vzdělávací akce, zařazena do systému Celoživotního vzdělávání

 

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. se již řadu let vedle akreditační a konzultační činnosti zaměřuje na vzdělávání v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Cílem těchto vzdělávacích akcí je vedle rozšíření znalostního potenciálu zdravotnických i nezdravotnických pracovníků také jejich seznámení s možnými riziky a úskalími, která implementaci a udržování systému kvality provázejí.

 

Rychlý rozvoj technologií, atomizace medicíny do úzce specializovaných oborů a zakomponování tržních mechanismů do zdravotnictví klade stále vyšší nároky na všechny zdravotnické manažery, manažery kvality nevyjímaje. Moderní, integrované, manažerské systémy, vycházející z principů komplexnosti, kontinuity, procesního pojetí a „Evidence-based medicine“ vyžadují manažery s širokým rozhledem přes celé spektrum řídících struktur a postupů. V současné době je pouhá, byť velmi dobrá, znalost dílčích manažerských systémů bez jejich integrace do komplexního řídicího systému zdravotnického zařízení již nedostatečná.

 

Z uvedeného důvodu připravila Spojená akreditační komise, o.p.s. ve spolupráci se 3. LF Univerzity Karlovy na jaro 2015 nové manažerské vzdělávání, které Vás v šesti modulech provede problematikou kvalitního řízení zdravotnického zařízení a umožní sledovat práci manažera z různých úhlů pohledů. Do jednotlivých modulů jsme na základě kasuistik z Českých i zahraničních zdravotnických zařízení zařadili oblasti manažerské práce, které se vyznačují vysokou rizikovostí. Každý modul se skládá z části teoretické (včetně řešení modelových situací a možných variant řešení) a workshopu, ve kterém se s Vámi o své konkrétní zkušenosti z praxe podělí manažeři velkých Fakultních nemocnic i privátních zařízení.

   

Bližší informace o vzdělávací akci naleznete zde.

mulberry outlet mulberry outlet york mulberry outlet york www.bouddhawokparis.fr sac longchamp sac longchamp sac longchamp sac longchamp sac louis vuitton sac louis vuitton sac louis vuitton sac lancel sac lancel sac lancel air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher