12.01.2015

Certifikovaný kurz Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví si klade za cíl seznámit účastníky jednak s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, a to nejen s riziky zdravotnických, ale i nezdravotnických procesů, jednak s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení (přijímání preventivních opatření) a následného prověřování účinnosti opatření formou správně naplánovaného a připraveného interního auditu.

26.11.2014

Ošetřovatelský proces a optimalizace zdravotnické dokumentace - jednodenní seminář určený nejen nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale i manažerům zdravotnických zařízení, manažerům kvality, interním auditorům a všem, kteří chtějí pochopit podstatu a cíle ošetřovatelského procesu a snížit administrativní náročnost zdravotnických záznamů.

24.11.2014

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.

Aktuality
03.07.2013
Proběhl seminář "Bezpečná medikace"

Seminář na téma Bezpečná medikace pořádaný Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS (ČOSKF) a Spojenou akreditační komisí a.s. (SAK) proběhl v Kongresovém centru ÚVN v Praze dne 13. června 2013. Byla zde otevřena a diskutována témata týkající se bezpečného užívání a podávání léčiv ve zdravotnických zařízeních v ČR.


03.05.2013
Méně personálu se může odrazit ve zvýšení nežádoucích událostí a v narušení bezpečného prostředí

Jakékoliv sebepoškození pacienta event. sebevražda v době hospitalizace jsou veřejností vnímány jako závažné profesionální pochybení.


23.04.2013
Lidé každý zásah do soukromí vnímají velmi citlivě

Za porušení mlčenlivosti může být popotahována nejen nemocnice, ale i samotný zdravotnický pracovník, který se prořekne.


12.04.2013
Hrozící krizové situace na míru, to je standard 11.7

Povodeň, nebo teroristický útok? Každé nemocnici hrozí jiná specifická rizika.


07.04.2013
O předávání zpráv mezi lékaři přes pacienta trvají pochybnosti

Podle některých právníků je svěření listiny do rukou pacienta rozhodně nebezpečné, neboť zákon výslovně uvádí, že zpráva má být předána praktickému lékaři. 

Anketa

Archív anket »

Proběhla výroční konference SAK 2014

 

 „Akreditace ve zdravotnictví - cíl nebo prostředek?“

 

 


Dne 17. 4. 2014 proběhla v Praze konference Spojené akreditační komise, o.p.s., „Akreditace ve zdravotnictví - cíl nebo prostředek“. Konference se konala pod záštitou ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.
Program konference byl již tradičně rozdělen na dopolední plenární část a odpolední sekce. V plenární části vystoupili pozvaní hosté, jejichž sdělení rozváděla vyhlášené téma konference, tedy konflikt mezi chápáním externího hodnocení kvality a bezpečí jako cíle, jako získání „papíru“ či zavádění systému řízení kvality jako prostředku ke kvalitní a bezpečné péči pro pacienty. V širším pohledu souvisí s tématem konference také udržitelnost zavedených principů kvality a bezpečí, o které se též v plenární části hodně hovořilo.
Ministra zdravotnictví na konferenci zastoupili jeho náměstek Ing. Petr Salák a vedoucí Oddělení kvality zdravotních služeb Mgr. Milena Kalvachová, kteří zdůraznili, že jak interní tak externí hodnocení kvality patří mezi nejvyšší priority MZ ČR, že ministerstvo plánuje zpřísnění minimálních požadavků na externí hodnotitele kvality s přihlédnutím k požadavkům Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) a zváží, zda a jakým způsobem lze externě hodnocené poskytovatele zdravotních služeb finančně zvýhodnit v úhradovém mechanizmu.
V plenární části dále vystoupili zástupci zdravotních pojišťoven, za VZP Mgr. Markéta Foldyna-Hellová a za Svaz zdravotních pojišťoven ředitel ČPZP MUDr. Pavel Frňka, DMS, kteří přiblížili přístup zdravotních pojišťoven k hodnocení kvality a efektivity poskytovatelů.
Se zajímavým pohledem na genezi akreditační procesu ve velké fakultní nemocnici přispěl i ředitel FNHK Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D.
V odpoledních sekcích již několikátým rokem vystoupili přihlášení a účastníci se svými zkušenostmi z oblasti řízení kvality a bezpečí. Tato část programu již tradičně slouží k výměně názorů, zkušeností, tipů a postřehů mezi zástupci akreditovaných i nekareditovaných zdravotnických zařízení.
Radost nám udělalo též vystoupení zástupkyně poskytovatele sociálních služeb. Spojená akreditační komise se vzhledem k velkému zájmu připravuje na provádění akreditace poskytovatelů sociálních služeb, kteří zároveň poskytují zdravotní služby.

Konference se zúčastnilo celkem 170 zástupců jak akreditovaných, tak neakreditovaných zdravotnických zařízení.  Za Vaši účast děkujeme a těšíme se na příští příležitost znovu se sejít na odborném fóru.

 

Prezentace všech sdělení jsou k dispizici zde

mulberry outlet mulberry outlet york mulberry outlet york www.bouddhawokparis.fr sac longchamp sac longchamp sac longchamp sac longchamp sac louis vuitton sac louis vuitton sac louis vuitton sac lancel sac lancel sac lancel air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher