12.03.2018

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany získala akreditaci SAK na základě akreditačního šetření 28.2.2018.

12.03.2018

Nemocnice v Českém Těšíně získala akreditaci SAK na základě akreditačního šetření 27.2.2018.

12.03.2018

Endokrinologický ústav získal akreditaci SAK na základě akreditačního šetření 27.2.2018.

Aktuality
04.06.2018
MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“

MODUL II: „Řízení informací v kontextu trestněprávní odpovědnosti“ pořádaný dne 4.6.2018 v prostorách 3. LF UK.


21.05.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 21.5.-23.5.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení.


15.05.2018
MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

MODUL I: "Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor" pořádaný ve dnech 15.5.2018 v prostorách 3. LF UK.


16.04.2018
ÚVN PRAHA - Certifikovaný kurz "Prevence a opatření ke snížení rizika infekce v průběhu poskytování zdravotních služeb"

Certifikovaný kurz reaguje na skutečnost, že infekce spojené se zdravotní péčí představují pro pacienty ve zdravotnickém zařízení riziko.


09.04.2018
Certifikovaný kurz Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Praha, 9.4.-11.4.2018

Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.


19.03.2018
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví", Praha 19.-21.3.2018

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví" si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky při poskytování zdravotní péče, s účinnými nástroji aktivního vyhledávání rizika, jeho řízení a následného prověřování účinnosti opatření .

Anketa

Archív anket »

X. odborná konference SAK

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"

 

Konference letos proběhne dne 25.9.2018, nově v prostorách Hotelu International, Praha 6.

 

Záštitu nad 10. odbornou konferencí SAK převzal ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, který rovněž vystoupí v její plenární části spolu s dalšími odborníky na zdravotnickou problematiku.

 

 

Bližší informace o možnosti aktivní účasti pro Vás připravujeme a budou zveřejněny na stránkách www.sakcr.cz.


 

 

Nové vzdělávací akce Spojené akreditační komise

 

S ohledem na skutečnost, že systém pro řízení kvality a bezpečí je živým organismem, citlivě reagujícím na jakékoliv změny a s nimi svázaná nově identifikovaná rizika, jde Spojená akreditační komise s dobou a na rok 2018 připravila vedle již tradičních a osvědčených vzdělávacích akcí novou sadu jednodenních seminářů, jejichž cílem je seznámit účastníky s největšími riziky a nejčastějšími chybami při řízení kvality a bezpečí pacientů, a to v kontextu novelizovaného zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob.

 

 

Semináře jsou určeny manažerům kvality, interním auditorům, liniovým manažerům a všem, kteří jsou zainteresováni na zvyšování bezpečí a právní ochrany při poskytování zdravotních služeb, a to bez ohledu na typ poskytovatele (nemocnice, ambulantní provozy, následná péče, zdravotní péče poskytovaná v zařízeních sociálních služeb apod.).

 

Při koncipování nových seminářů jsme vycházeli jednak z legislativních změn s přímým dopadem do řízení kvality a bezpečí, jednak ze zkušeností při provádění hodnocení kvality a bezpečí u poskytovatelů zdravotních služeb a v neposlední řadě z požadavků účastníků vzdělávacích akcí SAK a zástupců akreditovaných zařízení.

 

Jedná se o modulární systém, tvořený jednotlivými semináři – moduly, které reflektují na nejproblematičtější procesy při poskytování zdravotních služeb. Účastník má možnost vybrat si konkrétní seminář k dílčí problematice, která ho nejvíce zajímá, nebo absolvovat všechny moduly a složit si tak komplexní obraz bezpečnostních rizik a postupů vedoucích ke zvýšení právního bezpečí poskytovatele zdravotní péče.

 

Součástí seminářů jsou: kazuistiky z právní praxe, doplněné jejich rozborem nejen z pohledu právníka, ale i „kvalitáře“, návrhy možného řešení a rozšířený nácvik praktických dovedností.

První dva semináře proběhnou v 1. pololetí roku 2018, další pak na podzim 2018.

 

Elektronické přihlášky jsou k dispozici v sekci Pořádané akce u jednotlivých vzdělávacích akcí.

 

Vzdělávací akce – podzim 2018

  • ​Řízení lidských zdrojů
  • ​Nakládání s léky - nejčastější chyby, medikační pochybení a jejich prevence
  • ​Interní auditor v kontextu trestněprávní odpovědnosti

 

Elektronické přihlášky na podzimní moduly budou k dispozici od srpna 2018.