Program prevence a kontroly Infekcí založený na datech

Datum 05.06.2024
Bezplatné storno do 27.05.2024
Místo konání 3. lékařská fakulta UK v Praze, posluchárna 525
Kapacita 43/50
Cena 2990 Kč
Lektoři MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., MUDr. Lucie Bareková, Ph.D., MUDr. Pavla Paterová, Ing. Gabriela Franková
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
Program prevence a kontroly Infekcí založený na datech

Seminář je určen pouze pracovníkům poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnic), kteří mají systém řízení kvality a bezpečí dle Akreditačních standardů SAK zavedený a již akreditovaný (platná akreditace) nebo tento systém implementují a k akreditaci se připravují na základě platného smluvního vztahu.

Spojená akreditační komise vydala 4. revizi Akreditačních standardů pro akutní lůžkovou péči – nemocnice, účinnou od 1.2.2024, která obsahuje mimo jiné i nově formulované požadavky na oblast nemocniční hygieny a prevence infekcí.

Cílem semináře je formou konkrétních příkladů seznámit účastníky s možnými postupy v oblasti implementace a naplňování Programu prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče (plánování programu, prověřování jeho funkčnosti a účinnosti – auditní činnost, práce s daty, jejich sběr a analýza, minimalizace rizik a kontinuální zlepšování). Nedílnou součástí semináře je rovněž pohled na účelnou antibiotickou léčbu a postupy k jejímu dosažení.